7 Habits voor de HR afdeling van Havenbedrijf Amsterdam

11-12-2015

De HR afdeling van Havenbedrijf Amsterdam wilde graag weten in hoeverre de 7 habits een middel is om de gewenste doelen van de organisatie zowel financieel als cultureel te realiseren. Het HR team zou in hun rol als facilitator van een vernieuwde cultuur de 7 habits kunnen gebruiken en daarmee de effectiviteit en de samenwerking binnen de hele organisatie verbeteren.
 
Dus was het verzoek om eerst zelf het framework van de 7 habits te ervaren met het HR team. In 2 afzonderlijke dagen werden de 7 habits gebruikt als middel om de eigen effectiviteit te ontwikkelen en de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de rest van de organisatie te versterken.
 
Het team heeft voor de training een 7 habits assessment gedaan in de vorm van een 360 graden feedback profiel. Gedurende de training is tijd gemaakt om met elkaar en ieder voor zich, de resultaten te analyseren en te bespreken. Na ca. 9 maanden zal het assessment opnieuw worden gedaan om te zien of er verbetering is.
 
Het team, met verschillende uiteenlopende rollen, heeft het framework doorlopen en dit steeds geplaatst in de dagelijkse praktijk. Wat betekent het voor ieder individueel als ook voor het team om met een nieuwe mindset, skillset en toolset aan de slag te gaan om bij te dragen aan de andere koers van het havenbedrijf naar de toekomst.
 
Iedereen heeft zijn persoonlijke bijdrage verwoord en het is nu aan elk om deze waar te maken.
 
Momenteel worden gesprekken gevoerd om te bepalen of het framework van de 7 habits kan worden gebruikt binnen de hele organisatie

Nieuwsbrief