ABN*AMRO nieuwe klant MVNP

14-09-2016

MVNP heeft ABN*AMRO als nieuwe klant verworven en gaat voor de bank de training Overtuigend (jezelf) Verkopen verzorgen als sluitstuk op het interne programma Mijn Keuze Mijn Toekomst. In de periode september – december zullen MVNP coaches in samenwerking met ABN*AMRO trainers tussen de 500 en 1.000 ABN*AMRO medewerkers trainen.
De training Overtuigend (jezelf) Verkopen bij ABN*AMRO bestaat uit vier onderdelen; twee web modules en twee workshops
 
1. Webmodule-1: De deelnemers doorlopen een vragenlijst, waardoor zij bekend worden met de denkmethode van Overtuigend (jezelf) Verkopen. Aan de orde komen: het belang van de klantbehoefte, het onderscheid tussen producteigenschappen, productvoordelen en klantvoordelen en de vijf stappen van het OV-denkmethode.
 
2. Workshop-1: Onder leiding van een MVNP- en een ABN*AMRO trainer doen de deelnemers drie communicatieoefeningen, die behulpzaam zijn bij het gebruik maken van de OV-denkmethode in de dagelijkse praktijk. Het achterhalen van de klantbehoefte, het nut van begrijpen en verifiërend en de vier stappen van het weerleggen van tegenwerpingen.
 
3. Webmodule-2: De deelnemers oefeningen de vijf stappen van Overtuigend (jezelf) Verkopen door on-line een praktijkcasus uit te voeren.  Tevens bereiden zij een eigen praktijkcasus voor, die in workshop-2 wordt uitgevoerd.
 
4. Workshop-2: De deelnemers voeren een OV-gesprek met één van de trainers, waardoor zij de OV-denkmethode in de praktijk leren gebruiken. Iedere deelnemer krijgt feedback van de trainers en de andere deelnemers.
 
Deze laatste oefening leidt tot het inzicht waarover het echt om gaat:

  • om een idee of een plan overtuigend te brengen,
  • of een overtuigende presentatie te geven,
  • of een effectief netwerk- en sollicitatiegesprek te voeren
  • of in de privé-situatie een idee te ‘verkopen’ aan de partner.

 
Het gaat uiteindelijk om te begrijpen wat de behoefte is van de gesprekpartner en deze te kunnen vervullen, waardoor de eigen doelstellingen worden gerealiseerd. Het gaat om het realiseren van win-win-overeenkomsten.
 
Meer informatie over de Denkmethode van Overtuigend (jezelf) Verkopen:
Derick Maarleveld (06 – 52 40 50 87)  en/of  Sven van der Wal (06 – 23 49 29 00)

Nieuwsbrief