Betrokken medewerkers zijn productiever én gelukkiger

25-01-2019

De aandacht van bestuurders van bedrijven en organisaties is vaak gericht op de harde businessresultaten; omzet, kosten en rendement. De (zwarte) cijfers domineren de gesprekken in de boardroom. Dat is op zich niet onbegrijpelijk, want een bedrijf moet nu eenmaal winst maken om dividend te kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders én te kunnen investeren in de toekomst van de organisatie.

Nederlandse managers zijn goed in financiën en processen, minder goed met mensen

Wat veel managers in Nederland niet (b)lijken te begrijpen, is dat de businessresultaten uiteindelijk worden bepaald door de kwaliteit van hun medewerkers. Bewust hebben wij het over ‘niet alle bestuurders’, want in de praktijk blijkt dat de aandacht van veel bestuurders voor het ‘human capital’ van hun organisatie niet altijd adequaat is. Het kan echt veel beter. Aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers is niet de grootst ontwikkelde vaardigheid van bestuurders in Nederland. In ons land zijn de vakgebieden financiën en procesmanagement vaak in goede handen bij Nederlandse bestuurders. In ‘mensen’ zijn we minder goed. Dat is niet verstandig, want organisaties met betrokken medewerkers zijn meer rendabel en productiever, leveren betere kwaliteit én hebben gelukkigere medewerkers. Het lijkt dus een A-B-C-tje  om meer tijd en aandacht te besteden aan de mensen in de organisatie en het verhogen van medewerkersbetrokkenheid.

Medewerkersbetrokkenheid = VVTG

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup publiceert al decennia lang hun rapport ‘State of the Global Workplace.’Op basis van wereldwijd onderzoek bestudeert Gallup de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Gallup onderzoekt medewerkersbetrokkenheid (engagement) door het stellen van twaalf vragen (The Gallup Q12), die analyseren vier gebieden van aandacht:

  1. Verbondenheid:de mate waarin mensen zich verbonden voelen bij de organisatie waar zij werken en met hun collega’s en managers.
  2. Verwachting:de onderlinge verwachting tussen werkgever en werknemer over rol, functie en prestaties moeten duidelijk zijn.
  3. Talent;de medewerker wordt in staat om zijn specifieke talenten in te zetten in zijn dagelijkse werk.
  4. Groei:de medewerker moet ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen.

Negen van deze twaalf vragen onderzoeken de aandacht van managers en leidinggevenden voor het wel en wee van hun medewerkers, hetgeen impliceert dat de aandacht van de manager voor zijn medewerkers van groot belang is om medewerkersbetrokkenheid te realiseren, waardoor de organisatie productiever wordt.

In Nederland kan medewerkersbetrokkenheid veel beter

Nederland scoort niet zo goed op medewerkersbetrokkenheid. In 2013 9% engagement ten opzichte van het gemiddelde van 14% in West-Europa. Gelukkig is de situatie verbeterd in het laatste engagementonderzoek van Gallup in 2016. De Nederlandse medewerkersbetrokkenheid is gegroeid naar 12%, maar loopt nog achter bij ons grote buurland Duitsland met 15% en Scandinavië 16% (Noorwegen 17%, Denemarken 16% en Zweden 14%). We zijn op de goede weg, maar hebben nog een flinke achterstand.

People & Company stimuleert medewerkersbetrokkenheid

Advies- en trainingsbureau People & Company wil het onderwerp van medewerkersbetrokkenheid op de agenda van de Nederlandse bedrijven en organisaties zetten met het doel om het niveau van medewerkersbetrokkenheid te brengen naar een niveau in lijn met de beste landen van Europa, dat wil zeggen 15% tot 17%. Dat zal de Nederlandse concurrentiepositie verbeteren. Dat is weer goed voor iedereen in onze samenleving: medewerkers, managers, ondernemers en leidinggevenden in alle sectoren van de Nederlandse samenleving. Want, onderzoek wijst uit dat hogere medewerkersbetrokkenheid leidt tot: hogere productiviteit, hogere kwaliteit, hoger rendement, lager ziekteverzuim, hogere klanttevredenheid én gelukkiger medewerkers.

Verhalen uit de praktijk

People & Company doet onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid. Catherine Koster en Derick Maarleveld gaan in gesprek met bestuurders en leidinggevenden. Wat zijn de oorzaken dat engagementin Nederland nog niet zo goed is ontwikkeld? Wat houdt bestuurders en leidinggevenden tegen om structureel aandacht te geven aan dit onderwerp? Wat zijn de methoden om juist wel aan het verhogen van medewerkersbetrokkenheid te werken? Kortom, wat zijn de succesverhalen én de hinderpalen in de praktijk? Door middel van waarderende gesprekken op basis van appreciative inquirymet vertegenwoordigers van verschillende sectoren van de Nederlandse samenleving – nationale- en internationale bedrijfsleven, businessconsultants, executive coaches, overheden, politiek, professional service firms, wetenschap, sport en zorg – wordt kwalitatief onderzoek gedaan naar succesverhalen en hinderpalen.

Vanaf januari 2019 delen Koster en Maarleveld hun bevindingen via een wekelijkse blog. Medio 2019 zal een boek verschijnen, waarin verslag wordt gedaan van dit project en handreikingen worden geformuleerd om het niveau van medewerkersbetrokkenheid in Nederland te verbeteren. De publicatie van dit boek wordt vergezeld met het organiseren van een seminar, waar de resultaten van dit project worden gepresenteerd en een dialoog over dit onderwerp zal worden gehouden.

Productiever én gelukkiger

Concreet betekent het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid met 1% dat 89.000 medewerkers productiever én gelukkiger zijn. Duitsland scoort 15%, Noorwegen 17%. Dat betekent, dat tussen de 267.000 en 445.000 mensen met meer plezier naar hun werk gaan, productiever zijn en mede daardoor gelukkiger zijn.

Blogs – boek – seminar

Op dinsdag 29 januari kunt u de eerste blog verwachten. Een verslag van een waarderend gesprek met executive coach Rogier Huffnagel. Een tipje van de sluier: ‘Als je medewerkersbetrokkenheid wilt vergroten, moet je mensen bij zichzelf brengen, hen bewust laten worden van talenten en drijfveren.’

Voorts volgen in februari de blogs van de gesprekken met: Kees van Dijkhuizen (CEO ABNAMRO), Brigitte van der Burg (ex. Tweede Kamerlid voor de VVD, voorzitter NBBU), Derk Lemstra (managing partner Stibbe Advocaten) en Ruut Veenhoven (de Geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit) en vele anderen tot medio zomer 2019. Veel plezier met onze blogs!

 


Catherine Koster(1982) is sociaal- en organisatiepsycholoog. Haar missie: mensen en organisaties helpen het optimale uit zichzelf te halen. Op een positieve en effectieve manier. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij werkte voor Parnassia Groep en Stichting Dichterbij om zorginnovatie te ontwikkelen en te implementeren.

Tegenwoordig is zij organisatieadviseur bij gemeente Den Haag, eigenaar van Affect Business Coaching, associate partner bij People & Company en vrijwilliger bij de Luisterlijn. Affect Business Coaching is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisaties vanuit waarderende benadering (appreciative inquiry). De Luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor.

Derick Maarleveld(1956) is ondernemer en schrijver. Zijn zakelijke missie is het begeleiden van mensen in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Hij werkte voor Procter & Gamble, leidde het familiebedrijf Maarleveld & Co en de Nederlandse vestiging van PUIG Nederland.

Tegenwoordig is hij partner bij People & Company en bij Van Ede & Partners. People & Company is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en processen in bedrijven en organisaties met het doel een effectieve bedrijfscultuur te ontwikkelen. Van Ede & Partners is een bureau voor outplacement, coaching en loopbaanbegeleiding.

Maarleveld heeft diverse publicaties op zijn naam staan over politiek (Obama – 2009 en Rutte – 2011) en people management (It all begins with people – De kracht van medewerkersbetrokkenheid – 2017).

Nieuwsbrief