Corona en Creatieve Destructie

01-11-2020

In 1942 kwam Schumpeter met de term Creatieve Destructie. Hij bedoelde hiermee het proces van voortdurende product- en procesinnovatie, waarbij nieuwe technieken oude technieken vervangen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van analoge camera’s naar digitale camera’s, van videowinkels naar Netflix en reguliere taxi’s naar Uber. Hierbij komen nieuwe bedrijven op en verdwijnen oude bedrijven, of zelfs hele bedrijfstakken.

Bij innovatie is er sprake van een discontinuïteit waar het oude en het nieuwe worden verbonden door een sprongsgewijze gerichte verandering. Deze verandering ontstaat doordat de uitvinder vanuit een vernieuwende blik komt tot een nieuw product, dienst of proces. Dit heet een paradigma. Een paradigma is hoe ieder van ons de wereld ziet, begrijpt en interpreteert. De uitvinder is dus in staat om de wereld te zien op een manier waarop dat nooit eerder is gebeurd. De uitvinder maakt een paradigmashift door. Zo’n paradigmashift kennen wij allemaal in de meest eenvoudige voor het volgende plaatje. Wat zie je? Een oude of een jonge vrouw?

Succesvolle bedrijven hebben hun bedrijven zo ingericht dat ze voortdurend in staat zijn om zo’n paradigmashift door te voeren. Een bedrijf dat hier natuurlijk niet kan ontbreken is Apple. Werken met paragmashifts komt bij hen zelfs tot uiting in hun mission statement: Everything we do, we believe in challenging the status quo. Bedrijven zoals Apple zijn wel meer uitzondering dan regel. De meeste bedrijven veranderen pas als ze moeten, b.v. als gevolg van een nieuwe concurrent of andere wet & regelgeving. Of, zoals nu, door het Coronavirus.

Stephan Covey heeft dit proces heel mooi en simpel vormgegeven door het See – Do – Get model waarin hij de kracht van een paradigma beschrijft. De resultaten die we krijgen hangt af van wat we doen. En wat we doen hangt af van hoe wij de wereld om ons heen zien. Hij onderscheidt daarin twee routes, de efficiënte route en de effectieve route.

De efficiënte route gaat over de Doen – Krijgen Cyclus. Als we onze resultaten behalen blijven we hetzelfde gedrag vertonen. Dit noemen we gewoontegedrag: door herhaling en beloning ontstaat een voorkeurspad. Kortgezegd: De dingen goed doen.

Daarnaast is er ook effectieve route. De effectieve route gaat over de Zien – Krijgen Cyclus. Als we onze resultaten niet behalen, moeten we anders gaan kijken. En anders kijken leidt tot nieuw gedrag en andere resultaten, oftewel: De goede dingen doen.

Dit laatste is lastig omdat ons brein gericht is op herhaling van gedrag dat werkt en weinig moeite kost. Dit betekent dus dat als we onze resultaten niet halen, we in de regel doorgaan op de efficiënte route. Met meer kracht en overtuiging blijven we het gewoonte gedrag vertonen. Dit geldt overigens zowel voor bedrijven als voor onszelf in het privéleven.

We hebben dus vaak een crisis nodig om echt te veranderen. In tijden van crisis zijn wij in staat om echte en directe verandering te laten zien door anders te kijken. En dat is dus ook wat we zien tijdens de Coronapandemie. De Coronapandemie raakt ons allemaal. Het virus heeft invloed op onze gezondheid, beperkt onze vrijheid en heeft in veel gevallen ook grote invloed op onze banen. En tegelijkertijd zien we allemaal mooie initiatieven ontstaan om het hoofd te bieden aan dit virus. Door deze heftige gebeurtenis hebben we geen andere optie en zijn we in staat om anders te kijken, andere paradigma’s te ontwikkelen en te komen tot innovaties. Corona zorgt in termen van Schumpeter voor creatieve destructie.

En het mooie is dat dit niet alleen  bedrijfsmatig gebeurt, maar ook in ons privéleven. Ga maar na: Welke patronen (zowel privé als in je werk) heb je doorbroken tijdens Corona? Als je er even over nadenkt kan je er zo een aantal opnoemen.

Corona heeft ons laten zien dat patronen doorbreken eenvoudiger is dan we dachten. Iedereen heeft voorbeelden van nieuwe patronen die oude patronen hebben vervangen. Nu we hebben ervaren dat we het kunnen in tijden van crisis, laten we kijken of we dat paradigma kunnen vasthouden en onderdeel kunnen laten zijn van ons dagelijks gedrag. Ook als de crisis straks voorbij is.

People & Company is een advies-, trainings- en coachingsbureau met als expertise het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Wilt u informatie opgestuurd krijgen of een vrijblijvend gesprek over wat People & Company voor u persoonlijk of voor uw bedrijf zou kunnen betekenen?

Vul dan geheel vrijblijvend hieronder uw gegevens in voor een informatieverzoek. U kunt ook uw gegevens achterlaten voor een terugbelverzoek. Wij nemen daarna contact met u op!

Plan een belafspraak voor paradigmashift (Corona en Creatieve Destructie)
:
Nieuwsbrief