De aandacht voor mensen bepaalt de kracht van een organisatie

20-02-2016

“Mensen bepalen de kracht van een organisatie.” Neem even de tijd en denk eens na over deze uitspraak? “Alles wat je aandacht geeft, groeit……………………..”

Als we deze twee inzichten combineren, dan is het logische gevolg dat het management van bedrijven en organisaties er goed aan doen om veel aandacht te geven aan hun personeel, d.w.z. aan de ontwikkeling van haar personeel, waardoor de organisatie groeit en bloeit Permanente ontwikkeling van het personeel levert dus rendement op voor langere termijn. Zo simpel is het!?

Helaas, in de praktijk is het niet zo simpel! Het management van vele organisaties heeft de neiging haar aandacht te richten op het realiseren van korte termijn resultaten. Omzet, kostenbeheersing en winst is de eerste verantwoordelijkheid waarnaar alle aandacht uitgaat. Dat is begrijpelijk, want zonder een gezonde winst & verliesrekening kan een bedrijf niet overleven, kan een bedrijf haar aandeelhouders niet tevreden stellen. Aandeelhouders die steeds meer korte termijn resultaten willen zien.

De dagelijkse strijd om de klanten en de omzet bepaalt vaak de agenda. Als de resultaten tegenvallen moet efficiënter worden gewerkt; met minder mensen meer doen. Door de waan van de dag ontbreekt de aandacht voor het ontwikkelen van de organisatie en van de mensen. En dat is niet verstandig, want juist bedrijven met de visie van permanente ontwikkeling van hun mensen scoren vaak op langere termijn goede resultaten. De aandacht voor de ontwikkeling van het personeel is dus van levensbelang voor het voortbestaan van een onderneming, zeker in de huidige tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Juist de kwaliteit van de mensen van een bedrijf, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid, die zij krijgen en hun verbinding met de missie en de kernwaarden zijn bepalend voor succes op langere termijn. Door het verouderen van de kwaliteit van het personeel kan de organisatie op een gegeven moment niet meer goed functioneren. Sluipenderwijs ontstaat er een situatie waarin de organisatie niet meer up-to-date en daardoor ongezond is geworden, met alle gevolgen van dien.

Dat weten wij, als business professionals bij Maarleveld Van Nieuwpoort & Partners (MVNP), maar al te goed. Hollen, Iphone, emails, de beurskoers, efficiëntie programma’s, doorgaan en maar doorgaan totdat het spook van de burn-out zijn tol eist. Ontslag, boosheid, angst en verdriet, mensen raken opgebrand, zijn de weg kwijt en zoeken bij ons rust, herstel en vernieuwing.

Dit geldt vaak voor de oudere werknemer, waar jarenlang roofbouw op is gepleegd. Waar jarenlang geen aandacht is geweest voor de persoonlijke ontwikkeling. Bij MVNP staat de mens centraal en krijgt aandacht ….en gaat weer groeien. Wij kunnen MKB en professionele organisaties proactief helpen hun personeel goed te ontwikkelen door zelfevaluatie en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Door het stimuleren van een mentoraat binnen bedrijven tussen oudere en jongere werknemers. Door aandacht te geven aan permanente ontwikkeling, aan vernieuwing, op zoek naar persoonlijke balans en daardoor effectief te blijven. Aandacht? Ja, want alles wat je aandacht geeft groeit!

Werkgevers doen er dus goed aan hun mensen te faciliteren met permanente persoonlijke ontwikkeling, Goed voor de mens, goed voor het bedrijf. In dit soort bedrijven kunnen oudere werknemers langer functioneren. Kunnen mee met de hedendaagse ontwikkelingen. Worden dus minder snel ontslagen.

MVNP  kan met al haar kennis, toewijding en ervaring bijdragen aan de permanente ontwikkeling van mensen en dus helpen bedrijven gezond te houden……….. All organizations are perfectly designed for the results they get……. It all begins with people.”

Derick Maarleveld, Den Haag, april 2014 – herplaatst – februari 2016

Nieuwsbrief