De kracht van medewerkersbetrokkenheid

22-06-2018

Het komt in de beste organisaties voor, en steeds vaker bovendien: werknemers die niet betrokken zijn bij wat ze doen, mensen die stil lijken te staan in hun werk en steeds meer werknemers die burn-outachtige klachten lijken te ontwikkelen. In mijn boek bespreek ik dit groeiende probleem én de oplossing, een boek voor leidinggevenden, managers én medewerkers: It all begins with people.

Lage betrokkenheid medewerkers

In Nederland voelt slechts 12% van de werknemers zich betrokken bij hun werk, volgens het gerenommeerde Gallup. Zo’n 76% van de werknemers voelt zich niet betrokken bij hun werk. Deze mensen doen wat de leidinggevende vraagt, maar niets meer en ook niets minder. Dit is zorgelijk, want betrokken medewerkers zijn niet alleen effectiever en productiever, maar ook gelukkiger. Er is dus nog een wereld te winnen.

In “It all begins with people” beschouw ik onder meer de levensfasen van medewerkers en de cultuur en structuur van organisaties. Ik stel functioneringsgesprekken ter discussie en doe suggesties voor het aanstellen van een Chief People Officer. Ook geef ik aandacht voor de kracht van de Why – wat is jouw reden van bestaan? Ik introduceer het ‘Nu en Dan’-model om een visie op jouw loopbaan en jouw leven te ontwikkelen. Ik deel mijn 2 fundamentele uitgangspunten: Vertrouwen en Veiligheid, en Analyse en Aandacht. Ook komen de 4 kernen en de 13 gedragingen van vertrouwen aan bod, net als zakelijke en persoonlijke zingeving, zelfanalyse, de ontwikkelingsdialoog en het ‘Willen en Kunnen’-model. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de werkgever om de medewerkersbetrokkenheid van zijn werknemers te verhogen, uitvoerig toegelicht.

Investeer in human capital!

Ik vind investeren in human capital niet alleen een menswaardige beslissing, maar ook een van de beste economische beslissingen die een bedrijf kan nemen. Betrokkenheid heeft een sterke correlatie met hogere productiviteit en hoger rendement, hogere kwaliteit en hogere klanttevredenheid, maar ook met lager ziekteverzuim. Het is dus in het belang van de werkgevers dat zij actief werken aan het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid

“Het is in het belang van de werkgevers dat zij actief werken aan het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid”

Mijn jarenlange ervaring in het nationale en internationale bedrijfsleven, als ondernemer, als businessconsultant en als loopbaanconsulent, heeft mij geleerd dat betrokkenheid ontstaat door 4 factoren te managen: Verwachtingen, Talenten, Verbinding en Groei. Dat het duidelijk is wat van de medewerker wordt verwacht, dat hij zijn talenten kan gebruiken, dat hij zich verbonden voelt met het bedrijf, met zijn manager en met zijn collega’s en dat hij kan groeien in zijn professionele ontwikkeling. Hiervoor is nodig dat er vertrouwen en aandacht bestaat tussen van de manager en de medewerker.

Aandacht en vertrouwen geven

Met “It all begins with people” wil ik het onderwerp medewerkersbetrokkenheid onder de aandacht brengen van werkgevers en werknemers, van leidinggevenden en medewerkers. Laten we elkaar vertrouwen geven, laten we elkaar aandacht geven, zodat we onszelf kunnen ontwikkelen en bij elkaar betrokken blijven.

In de komende jaren wil ik een bijdrage leveren aan het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid in Nederland van 12% naar de toplanden in West-Europa met een percentage van 16%; dat zijn half miljoen méér medewerkers die betrokken zijn bij hun werk. Dat zal een enorme impact hebben op de effectiviteit en productiviteit van het Nederlandse bedrijfsleven en het geluk van medewerkers.

Naast tientallen suggesties voor de praktijk, vragenlijsten en een leeslijst bevat “It all begins with people” ook een verwijzing naar het bijbehorende Online Werkboek, met duidelijk beschreven oefeningen in haalbare stappen.

Derick Maarleveld werkte als manager bij Procter & Gamble en was ondernemer in het familiebedrijf Maarleveld & Co. Tegenwoordig is hij medeeigenaar van het Advies, Coaching en Trainingsbureau People & Company en is verbonden als consulent-outplacement en loopbaanbegeleiding bij Van Ede & Partners in Den Haag. Hij is de auteur van “It all begins with people”.

Nieuwsbrief