Effectieve samenwerken

Hart

Effectieve samenwerking inclusief DISC gedragsanalyse

Deze training stelt teams in staat om in vijf stappen te groeien naar een samenwerking die hun in staat stelt vorm en inhoud te geven aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het op adequate wijze invullen van de klantbehoefte. Dit doen we aan de hand van vijf stappen waarbij we bij elke stap de samenwerking verdiepen. De volgende vijf stappen zullen we doorlopen: 

Kennen (weten hoe de ander doet) 

Bij de eerste trede leren de deelnemers elkaar beter kennen op een originele manier. Kennismaking met de handshake.

Begrijpen (weten hoe de ander denkt en tegen zaken aankijkt)

In teamsamenwerking is elkaar begrijpen een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk dat we weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Met de DISC profielen krijg je hier meer inzicht in zodat je elkaar beter kunt begrijpen. Je leert afstemmen op de behoeften van de ander waardoor de relatie en de communicatie onderling verbetert. Naast de individuele DISC profielen geeft het DISC-teamwiel het effect weer van de interactie tussen de verschillende persoonlijkheden. In een actieplan maken we concrete afspraken over het vergroten van de effectiviteit van het team.

Waarderen (hechten aan de inbreng en mening van de ander) 

Nadat we elkaar beter begrijpen kunnen we de stap maken naar waarderen. Een goede samenwerking gaat over het waarderen van verschillen. Waarde hechten aan de inbreng en mening van de ander. In deze stap nemen we een kijkje in de toekomst en gaan we samen verbeelden hoe de ideale samenwerking eruit ziet. Wat is het ideale team en hoe ziet het er nu uit? En hoedichten we het gat daartussen? Hoe neemt het team zijn verantwoordelijkheid en wat betekent dat voor elk individueel teamlid? Ook hier schrijven we de acties uit zowel persoonlijk als voor het team.

Vertrouwen (durven over te laten aan de ander) 

Op dit punt kennen en begrijpen we elkaar en waarderen we elkaars inbreng. Gegeven het ideale beeld en de huidige situatie, hoe kom je dan tot goede samenwerking? En welk gedrag geeft en vergroot het vertrouwen? Dat vertrouwen is belangrijk omdat uiteindelijk samenwerking ook gaat over zaken durven over te laten aan de ander. In dit onderdeel gaat we in op het gedrag dat vertrouwen geeft en hoe je dat onderling kan realiseren.

Samenwerken (Samen een beter resultaat behalen en werkplezier beleven)

De laatste trede betreft een oefening waar met de hele groep samengewerkt moet worden naar een gezamenlijk resultaat. Hiervoor moet het team alle voorgaande stappen inzetten om tot een goed resultaat te komen. Een leuk, leerzaam en inspirerend slot van de dag.

Afsluiting

In de afsluiting inventariseren  we alle acties (zowel individueel als teamafspraken) en maken we afspraken over borging van de afspraken.

Mail Leergang
Bel mij terug

Hart

Het hart vormt de kern van ons menszijn. Hier worden verbindingen gelegd tussen ons hoofd, de rest van ons lichaam maar ook onze omgeving. Goed kunnen functioneren in de huidige wereld vraagt veel van onze sociaal-emotionele capaciteiten. Bekijk ons totale aanbod op dit gebied.

Nieuwsbrief