Manage your people

Hart

Voor wie?

Voor iedereen, die zich herkent in één van de onderstaande situaties:

 • De manager
  Je bent leidinggevende van een team of een divisie. De medewerkers kunnen beter, dat weet je, maar je krijgt niet de optimale resultaten. Het moet en kan beter.
 • Bestuurder/werkgever
  De business resultaten zijn okay, maar under-par. De medewerkers hebben talent voor hun werk, maar toch leveren zijn niet voldoende bij aan de bedrijfsresultaten. Er moet iets gebeuren. Er is nog zoveel potentieel!

Ons voorstel

Als jij één van deze situaties herkent, dan is het programma “Manage your people” nuttig voor jou, vorm geeft aan de ontwikkeling van jouw medewerkers in jouw bedrijf of organisatie … It all begins with people.

Programmaonderdelen

Afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf of team en jouw specifieke behoefte kunnen wij een programma ontwerpen, dat tegemoet komt aan jouw persoonlijke wensen. Het volledige programma bestaat uit de volgende vier x vier onderdelen:

 • Module-I: Cultuurontwikkeling
  Het is van groot belang een medewerker zich verbonden voelen bij een bedrijf of organisatie. Door het ontwikkelen van een duidelijke bedrijfscultuur die gedragen wordt onder alle medewerkers ontstaat deze verbondenheid. Vier stappen zijn essentieel: 1. Missie – Why, onze reden van bestaan, 2. Kernwaarden – Wat vinden wij belangrijk?, 3. Hoe gedragen wij ons dagelijks en 4. Visie – toekomstbeeld, waar gaan we naar toe?
 • Module-II: OGSM Businessontwikkeling 
  Na een duidelijke en effectieve cultuur is van belang dat iedereen 1. de doelstellingen begrijpt (Objective), 2. Er duidelijke en specifieke KPI’s zijn vastgesteld (Goals) en 3. Iedereen de strategie begrijpt (Strategies) en er naar handelt door de juiste acties uit te voeren (Measures). Kortom, er moet duidelijkheid zijn over koers en plannen.
 • Module-III: The Art – of – Execution
  Na cultuur en OGSM moeten nu alle plannen in de praktijk worden uitgevoerd. 1. Leiderschap en voorbeeldgedrag door het bestuur en managers is noodzakelijk. 2. Focus op prioriteiten en 3. Gedragsdoelen om resultaatdoelen te bereiken plus 4. Regelmatig aandacht en overleg met alle leden van het team zijn van cruciaal belang om “de motor goed te laten draaien”.
 • Module-IV: Evaluatie: Zien-Doen-Krijgen
  Regelmatig en tijdig evalueren door 1. Het referentiekader waarin een onderneming actief is te bestuderen (Paradigma), 2. Een visie te ontwikkelen (Zien), 3. De juiste plannen en acties te ondernemen (Doen) en 4. De resultaten regelmatig te evalueren (Krijgen). Ofwel: De Goede Dingen Goed Doen!

Het resultaat

De goede dingen goed doen levert mooie business resultaten op én gelukkige medewerkers.

Mail Leergang
Bel mij terug

Hart

Het hart vormt de kern van ons menszijn. Hier worden verbindingen gelegd tussen ons hoofd, de rest van ons lichaam maar ook onze omgeving. Goed kunnen functioneren in de huidige wereld vraagt veel van onze sociaal-emotionele capaciteiten. Bekijk ons totale aanbod op dit gebied.

Nieuwsbrief