Medewerkersbetrokkenheid

Hart

Situatie

Betere prestaties en meer innovatie door betrokken medewerkers:

 • Betrokken medewerkers presteren beter en onderscheiden het bedrijf van de concurrentie.
 • Meer betrokken medewerkers leidt tot (bron Gallup):
  • een hogere klanttevredenheid  + 10%
  • een hogere productiviteit  + 22%
  • een hoger rendement   + 21%
  • een lager ziekteverzuim  –  37%
  • gelukkigere medewerkers

Nederland heeft het laagste percentage betrokken medewerkers:

 • Nederland scoort het slechtst op betrokken medewerkers binnen de Europese Unie.
 • 9% van de medewerkers is slechts betrokken.

Het verschil in betrokkenheid wordt voor 70% bepaald door managers (Bron: Gallup):

 • Empower managers om de prestaties van de medewerkers en het team te verbeteren.
 • “People skills” bepalen 80 procent van het succes van een teammanager.
 • Gemiddelde leeftijd dat iemand manager wordt is 30 jaar; gemiddelde leeftijd eerste managementtraining is 40 jaar.
 • 9 van de 12 vragen hebben betrekking op de relatie tussen manager en medewerker.

Voor wie?

Voor iedereen, die zich herkent in één van de onderstaande situaties:

 • Medewerker
  Je vindt jouw werk wel leuk, maar bent niet heel erg betrokken bij het wel en wee van het bedrijf; je werkt van 9 tot 5.
 • Manager
  Jouw medewerkers doen precies wat je van hen vraagt en leveren goed werk af, maar zij nemen nooit initiatief. Jij moet steeds het voortouw nemen
 • Bestuurder/werkgever
  De cultuur in jouw bedrijf is niet echt swingend; er moet behoorlijk worden “getrokken” aan de medewerkers. Je zou graag een meer proactief en creatief gedrag willen zien.

Ons voorstel

Als jij één van deze situaties herkent, dan is het programma “Medewerkersbetrokkenheid” nuttig voor jouw onderneming. Je kunt op basis van dit programma een positieve en effectieve bedrijfscultuur ontwikkelen.

Programma

Medewerkersbetrokkenheid bestaat uit vier dimensies; I. Verbinding, II. Verwachting, III. Talent en IV. Groei. Deze vier dimensies zullen worden bestudeerd vanuit de betrokkenheid van de medewerker bij zijn werk en vanuit de betrokkenheid van de manager bij zijn medewerker … a two-way street!

 1. Verbinding
  Is er verbinding van de medewerker met de missie, visie en kernwaarden van de organisatie en verbinding met zijn manager en zijn collega’s? Hoe deze verbinding te realiseren
 2. Verwachting
  Zijn de verwachtingen van de medewerker en zijn manager over de functie/rol en werkzaamheden met elkaar in lijn? Heeft de medewerker de beschikking over de juiste hulpmiddelen om zijn werk te doen?
 3. Talent
  Kan de medewerker zijn talent gebruiken en ontwikkelen in zijn werk? Aandacht van de manager voor de drijfveren en motivaties en de kwaliteiten van de medewerker is van belang.
 4. Groei
  En, heeft manager voldoende aandacht voor de prestaties en ontwikkeling van de medewerker, zodat verdere groei kan plaats vinden?

Naast de vier dimensies worden besteden we expliciet aandacht aan  de voorwaarden om betrokkenheid tussen manager en medewerker te realiseren: Vertrouwen & Veiligheid en Aandacht & Analyse.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Analyse
  • Vragenlijst met 12 vragen;
  • Toegankelijke en eenvoudige uitvraag bij medewerkers;
  • Rapportage algemeen en op groepsniveau;
  • Communicatievoorbeelden/templates om uitkomsten te bespreken.
 • Plan
  • O.b.v. uitkomsten en wensen organisatie een uitgewerkt plan van aanpak om te komen tot een hogere betrokkenheid;
  • Zowel plan en implementatie moet tot stand komen in samenspraak met een vertegenwoordiging van het bedrijf;
  • Plan is modulair opgesteld en kan geheel of gedeeltelijk in de tijd worden geïmplementeerd.
 • Implementatie
  • Implementatie van een deel of gehele plan van aanpak;
  • Implementatie gericht op voordoen, samendoen, zelfdoen.

Resultaat

Betrokken medewerkers zorgen voor hogere productiviteit, hogere kwaliteit, hoger rendement, hogere klanttevredenheid, lager ziekteverzuim én gelukkiger medewerkers.

Mail Leergang
Bel mij terug

Hart

Het hart vormt de kern van ons menszijn. Hier worden verbindingen gelegd tussen ons hoofd, de rest van ons lichaam maar ook onze omgeving. Goed kunnen functioneren in de huidige wereld vraagt veel van onze sociaal-emotionele capaciteiten. Bekijk ons totale aanbod op dit gebied.

Nieuwsbrief