Personeelsmanagement

Ziel

Voor wie?

Voor iedereen, die zich herkent in één van de onderstaande situaties:

 • De manager of leidinggevende, die zijn/haar medewerkers effectiever wil leiden.
 • De algemeen directeur of de HR manager, die goede medewerkers willen aantrekken, ontwikkelen en binden, dus die geloven dat de kracht van de organisatie wordt bepaald door de kracht van medewerkers.

Ons voorstel

Als jij één van deze situaties herkent, dan is het programma “Personeelsmanagement” een krachtige methode om de effectiviteit van medewerkers en dus de effectiviteit van de organisatie te  verbeteren en te onderhouden.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen: instroom, doorstroom en uitstroom.

 1. Instroom – Het aannemen van medewerkers
  People & Company heeft een alternatief voor het sollicitatiegesprek ontwikkeld: het zingevingsgesprek. Uitgangspunt is: betrokken medewerkers maken een organisatie effectiever. Betrokkenheid ontstaat als de medewerker zich verbonden voelt met de onderneming, en zijn rol en zijn werkzaamheden leuk vindt. Dat alles in een omgeving waarin hij zijn talenten kan gebruiken en zich continu kan ontwikkelen.  Door tijdens het zingevingsgesprek deze onderwerpen te bespreken wordt die medewerker aangenomen die goed past bij de organisatie.
 2. Doorstroom – Het ontwikkelen van medewerkers
  People & Company gelooft niet meer in het beoordelen van medewerkers door hun leidinggevende, maar gelooft in de methode van zelfanalyse door de medewerker. Het creëren van zelfbewustzijn door de medewerker is krachtiger dan het top-down beoordelen door de manager. Zelfanalyse van business resultaten, kennis, zakelijke vaardigheden, gedrag en betrokkenheid levert stof op om tijdens een ontwikkelingsdialoog met de leidinggevende te bespreken. Deze zal eerst willen begrijpen, alvorens begrepen te worden. Samen een ontwikkelingsplan opstellen met een businessproject op basis van sterke punten en een trainingsplan op basis van kan-beter punten levert zakelijke ontwikkeling van het bedrijf en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker op, ofwel continue ontwikkeling en groei.
 3. Uitstroom – Het laten gaan van medewerkers
  People & Company is tot het inzicht gekomen dat medewerkers veelal worden ontslagen als gevolg van een bezuinigingsronde of naar aanleiding van een functioneringscrisis. De schade is dan al geleden. Tijdig het Willen & Kunnen van medewerkers analyseren en kan-beter punten adresseren is de aanpak om te voorkomen dat het Willen & Kunnen achteruit gaat. Willen of Kunnen medewerkers niet meer dan is het tijd om hen te laten gaan en te vervangen door medewerker s die wel Willen én Kunnen.

Het resultaat

Een krachtige organisatie en gelukkige medewerkers.

Mail Leergang
Bel mij terug

Ziel

Door te werken aan de spirituele dimensie geef je richting aan je leven. Steeds meer mensen zijn op zoek naar zingeving. Wat wil ik bereiken in het leven? Wat is mijn missie? Wat is mijn visie. Aan welke kracht ontleen jij wie je bent en wat je doet? Ingrijpende vragen. Wij verzorgen diverse programma’s speciaal gericht op zingeving en spiritualiteit.

Nieuwsbrief