Zelfanalyse & persoonlijk ontwikkelingsplan

Hoofd

Voor wie?

Voor iedereen, die zich herkent in één van de onderstaande situaties:

 • De manager of leidinggevende, die zoekt naar een effectieve methode van personeelsontwikkeling.
 • De algemeen directeur of de HR manager, er maar niet in slagen om de managers in hun organisatie effectieve beoordelingsgesprekken te laten uitvoeren.

Ons voorstel

Als jij één van deze situaties herkent, dan is de methode van zelfanalyse een effectieve methode van personeelsontwikkeling.

Programma

Het programma bestaat uit vier onderdelen: zelfanalyse, ontwikkelingsdialoog persoonlijk ontwikkelingsplan én follow-up.

 1. Zelfanalyse door de medewerker
  De methode van zelfanalyse door de medewerker helpt met het creëren van zelfbewustzijn door de medewerker van zijn eigen sterke- en kan-beter punten en is krachtiger dan het top-down beoordelen door de manager. De medewerker analyseert zelf zijn business resultaten, zijn kennis, zijn zakelijke vaardigheden, zijn gedrag en zijn betrokkenheid bij zijn werk. Een samenvatting van deze zelf analyse stuurt hij naar zijn manager.
 2. Ontwikkelingsdialoog door de manager en de medewerker
  Deze zelfanalyse levert stof op om tijdens een ontwikkelingsdialoog met de leidinggevende te bespreken. Deze zal eerst willen begrijpen, alvorens begrepen te worden. Tijdens de dialoog identificeren de medewerker en de manager de belangrijkste sterke- en kan beter punten van de medewerker. De dialoog heeft tot doel dat de manager zijn medewerker heel goed begrijpt. Wat vindt hij leuk om te doen, waarin is hij heel sterk, wat kan en wil hij nog verbeteren?
 3. Persoonlijk ontwikkelingsplan
  Na de dialoog wordt gezamenlijk een ontwikkelingsplan opgesteld met het doel de business en de medewerker te ontwikkelen. Op basis van de sterke punten van de medewerker wordt een businessproject geformuleerd en op basis van kan-beter punten een persoonlijk trainingsplan, waardoor continue business en persoonlijk ontwikkeling en groei plaats vindt.
 4. Follow-up
  Om een persoonlijk ontwikkelingsplan te laten renderen is het van belang om periodiek met elkaar de vorderingen te bespreken. Gepaste aandacht van de manager voor zijn medewerker stimuleert en doet wonderen!

Het resultaat

Een krachtige organisatie, gelukkige medewerkers én managers.

Mail Leergang
Bel mij terug

Hoofd

Ons hoofd vraagt om voortdurend in ontwikkeling te blijven. Wij bieden een keur aan programma’s waardoor je het brein kunt stimuleren, inspireren en voeden.

Nieuwsbrief