Digitale lunch of borrel met (een) inspirerende spreker(s)

Je hebt als manager een enorme uitdaging om goed contact te houden met je team en om iedereen in jouw team gemotiveerd en geïnspireerd te houden. Daarvoor hebben wij een oplossing bedacht: Een geheel door ons  verzorgde digitale lunch of borrel met (een) inspirerende spreker(s).

Hoe werkt het?

 • Samen met jou bepalen we vooraf het onderwerp. Elk onderwerp is denkbaar, zolang het maar gaat over effectief werkgedrag tijdens Corona.
 • Samen plannen we een datum en tijdstip. Gemiddeld genomen plannen we 1,5 uur.
 • Wij verzorgen de uitnodiging aan de teamleden.
 • Wij sturen een lunch- of borrelpakket op aan de deelnemers.
 • Tijdens de lunch of borrel verzorgen wij op inspirerende wijze een dialoog over het gekozen onderwerp.

Productief thuiswerken

Nu de meeste medewerkers structureel thuiswerken is er geen/weinig onderscheid tussen de werk- en privéomgeving. Deze twee omgevingen lopen volledig in elkaar over. Dat heeft voordelen maar ook nadelen. Welk deel van het huis is bestemd voor werk en welk deel voor privé? En wanneer begint eigenlijk de werkdag of zijn we klaar met werken? In deze workshop richten we ons op praktische tips die gelijk toepasbaar zijn en geven o.a. antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe plan je een productieve dag en creëer je een goed ritme?
 • Het richt je een ideale thuiswerkplek in?
 • Hoe combineer je werk en privé en hoe houd je ze uit elkaar?
 • Hoe blijf je geconcentreerd en met focus werken?

Het resultaat van deze workshop is dat medewerkers leren hoe ze productief kunnen thuiswerken en een goede balans weten te vinden tussen werk en privé.

Werkdruk de baas

In ons huidige werk krijgen we veel werk op ons af en voordat we het weten zijn we het overzicht kwijt en liggen we wakker te malen of we alles hebben gedaan. Daarnaast hebben we ook allerlei ideeën die we natuurlijk een plek willen geven in ons dagelijks werk.

Deze workshop gaat over het toepassen van een vijfstappenmethode voor het managen van je workflow. Het stelt je in staat om al het werk dat binnen komt (e-mails, verzoeken, e.d.) maar ook de ideeën en zaken waarover je wilt nadenken een plek te geven en tijdig af te handelen. Met deze methode hoef je niks meer zelf te onthouden, zijn er geen losse eindjes meer en neemt de druk die werk met zich mee kan nemen aanzienlijk af.

Het resultaat van deze workshop is dat de deelnemers met een eenvoudige methode overzicht behouden over hun werk en het werk ook makkelijk los kunnen laten doordat ze zelf niks meer hoeven te onthouden waardoor de werkdruk aanzienlijk afneemt.

Samenwerken op afstand.

Nog geen jaar geleden werkte je op kantoor voor je reguliere werkzaamheden en ging je de hei op met je collega’s voor inspiratie en plannen. Nu is dat allemaal thuis en doe je alles op afstand. Dit vraagt om duidelijke communicatie. Hoe werk je met elkaar samen en houd je elkaar op de hoogte? Wat doe je bilateraal en wat met het team en hoe communiceer je als deadlines gehaald moeten worden?

Afspraken maken en nakomen is heel belangrijk voor een goede samenwerking met klanten en collega’s. Dat gaat online makkelijk(er) met collega’s en klanten die je kent. Hoe doe je dat met hen en hoe doe je dat met nieuwe collega’s en klanten? Ook op dat laatste gaan we in; we geven tips hoe je goed (online) kunt  samenwerken met nieuwe collega’s en nieuwe klanten.

Het resultaat van deze workshop is dat medewerkers in staat worden gesteld op afstand goed met elkaar te communiceren en afspraken met elkaar te maken en na komen; zowel met bestaande als nieuwe collega’s en klanten.

Effectief online vergaderen

Vergaderingen op de werkplek duren vaak al te lang, zijn slecht (of niet) voorbereid en concrete acties ontbreken. Online vergaderen maakt deze uitdaging nog veel groter. Bij online vergaderen heb je drie grote uitdagingen. Allereest de technologie. De keuze van de communicatietool moet passen bij de groep en het doel van de vergadering. Maar ook hoe ga je ermee om als de technologie niet goed functioneert.

De tweede uitdaging gaat over protocollen. Wat spreken we met elkaar af met betrekking tot het proces en de cultuur? Welke rollen onderkennen we, hoe communiceren we met elkaar en op welke manier maken we heldere afspraken tijdens de vergadering? De derde uitdaging gaat over hoe we de deelnemers betrokken houden. Hoe zorgen we voor een actieve deelname van iedereen en hoe modereren we actief de vergadering?

In deze workshop behandelen we de volgende vragen:

 • Hoe plan ik een online vergadering?
 • Hoe manage ik de technologie die nodig is?
 • Hoe creëer ik de juiste verwachtingen voor deelname?
 • Hoe manage ik de vergadering?

Het resultaat van de workshop is dat medewerkers in staat zijn om effectieve online vergaderingen met elkaar te houden door de inzet van technologie, het afspreken van effectieve werkwijzen en het betrokken houden van alle deelnemers tijdens de vergadering.

Doelgericht werken

Omdat iedereen thuis werkt is het lastiger om het gesprek te hebben over de resultaten en afspraken. Voordat je het weet voelt het als controle terwijl het idee bij thuiswerken is dat medewerkers meer ruimte krijgen. Om dat gesprek goed te doen is het belangrijk om een methode te hanteren waarin je eenvoudig en objectief een dialoog kan voeren over het realiseren van de gestelde doelen. Daarmee wordt de uitkomst of een bepaald doel gehaald wordt of niet, geen verrassing maar veel meer een zekerheid. In deze workshop leren de deelnemers een methode waarin ze leren werken met doel- en gedragsmetingen en daarover een goede dialoog te voeren met elkaar. Deze methode zorgt voor voorspelbaarheid in resultaten maar zorgt er ook voor dat het eenvoudiger en transparanter wordt om met elkaar te communiceren over de gewenste output.

Het resultaat van deze workshop is dat aan de hand van een eenvoudige methode medewerkers onderling en met leidinggevenden een effectieve en transparante dialoog gevoerd kan worden over het realiseren van de gewenste output.

Keuze en invloed

De manier waarop je kijkt naar je werk bepaalt in hoge mate wat je vervolgens gaat doen. Wij zijn gewend om al ons werk urgent te maken, oftewel het werk gelijk te gaan doen. Ongeacht of het wel of niet urgent is en ongeacht of het wel of niet belangrijk voor ons is. Hierdoor ben je heel druk maar kom je te weinig toe aan zaken die (ook) belangrijk zijn. In dit onderdeel leren we de deelnemers het werk dat op hen afkomt in vier categorieën in te delen:

 • belangrijk en urgent werk;
 • belangrijk en niet urgent werk;
 • niet belangrijk en urgent werk;
 • niet belangrijk en niet urgent werk.

Oftewel, welk werk moet je nu doen (belangrijk en urgent), welk werk kan later (belangrijk en niet urgent) en wat is niet belangrijk en doe je niet of plan je later in de tijd. Hierbij staan we stil bij de belangrijkste doelen van de organisatie, het team en de individuele doelen, zodat je weet wat belangrijk of niet belangrijk is.

Het resultaat van dit onderdeel is dat de deelnemers anders naar hun werk kijken, weten wat de echt belangrijke doelen zijn en op basis daarvan keuzes kunnen maken in hun werk.

Interesse?

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw bedrijf zou kunnen betekenen in Coronatijd?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

 

Plan een belafspraak voor effectief werken in Coronatijd
Nieuwsbrief