GMW Advocaten – Een eigenzinnig kantoor

15-10-2013

GMW is een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag met 24 advocaten. Professioneel bezien biedt GMW een unieke mix van juridische specialismen onder één dak. Stuk voor stuk staan deze specialismen op een zeer hoog niveau. GMW advocaten treedt op voor nationale en internationale bedrijven, particulieren en non-profitorganisaties, ambassades, niet-gouvernementele organisaties, woningcorporaties en overheden. Kortom: GMW advocaten zorgt voor oplossingen voor wonen, werken, zaken en familie.
 
Na de conceptontwikkeling van de Organization Health Check was GMW advocaten de eerste organisatie waar de OHC in de praktijk gebracht. De partners van GMW zijn zelfkritisch en staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Bestuurlijke en commerciële taken vergen veel tijd van de partners. Tijd, die zij liever aan hun vak willen besteden. Maarleveld & Partners  keek naar dit vraagstuk.
 
Na de interviewronde met een representatief panel van partners en personeel blijkt dat het inzicht van de partners – bestuurlijk en commercieel management kan effectiever –  gedragen wordt door het personeel. De cultuur van de menselijke maat, de sectiestructuur en het ondernemende karakter worden gezien als sterke punten van GMW. Daarnaast blijkt dat interne communicatie en de begeleiding van het personeel verbeterd kan worden.
 
De centrale vraag is: Hoe leidt het bestuur de organisatie effectief en efficiënt? Effectief, opdat het kantoor goede resultaten blijft scoren in een zeer competitieve markt. En efficiënt, doordat de partners zoveel mogelijk tijd aan hun vak kunnen besteden en toch het kantoor goed leiden. Een en ander onder de randvoorwaarde dat de partners geen behoefte hebben aan een algemene directeur.
 
Maarleveld & Partners heeft de volgende aanbevelingen gedaan, welke ook in de praktijk zijn gebracht:

  • Delegeer verantwoordelijkheden; in het bestuur, in de secties en in functionele teams.
  • Professionaliseer de organisatie; management van kennis, commercie en personeel.
  • Creëer een organisatievorm waarin ieder personeelslid een mentor heeft, waardoor de informatiestroom en de begeleiding van het personeel wordt geoptimaliseerd.
  • Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van alle werknemers gedurende hun gehele loopbaan.
  • Zet de behoefte van de cliënt – nog meer – centraal, wil alles weten ofwel klantgericht denken.
  • Last but not least: zet een duidelijke koers en doelen.

 
Op basis van deze aanbevelingen zijn projecten gedefinieerd, die in uitvoering zijn of al zijn uitgevoerd. GMW is nu een advocatenkantoor met een duidelijk omschreven missie, strategieën, doelstellingen en businessplannen. Een kantoor, waar de partners de supervisie voeren over het management van de organisatie, maar waar hun vak centraal staat. De advocaten in de secties zijn medeverantwoordelijk voor kennisontwikkeling, commercieel beleid en people management. De secties werken samen door kennis- en commerciële teams.
 
Het voltallige personeel is inmiddels getraind op commerciële en management vaardigheden. GMW opereert nu – nog meer – klantgericht en evalueert zichzelf door een permanente meting van klanttevredenheid. En, GMW is op weg een zelflerende organisatie te worden door een systeem van permanente persoonlijke ontwikkeling van alle personeelsleden, die via zelfanalyse nog bewuster zijn van hun talenten.
 
GMW Advocaten is eigenzinnig, betrokken en zorgt voor oplossingen. Eigenzinnig door haar innovatieve en ondernemende karakter. Betrokken bij het wel en wee van de cliënten en haar personeel. En last but not least; GMW zorgt voor oplossingen voor haar cliënten, en daar gaat het uiteindelijk om; tevreden cliënten!
 
Voor meer informatie over GMW Advocaten: www.gmw.nl
 
Recommandatie.
“Een aantal maanden geleden hebben wij Maarleveld & Partners gevraagd ons kantoor te onderwerpen aan een Health Check en ons kantoor vervolgens te adviseren op het gebied van organisatie, structuur en management.”
 
“Advocaten zijn eigengereide en kritische wezens. Het viel op dat Maarleveld & Partners vanaf dag één de juiste snaar bij alle betrokkenen binnen onze organisatie wist te raken. En ons wist te inspireren en motiveren om de goede en minder goede aspecten van onze bedrijfsvoering te analyseren en evalueren. De logische, stapsgewijze aanpak sprak ons aan.”
 
“Op grond van de bevindingen en adviezen van Maarleveld & Partners hebben wij onze organisatiestructuur vervolgens aangepast. Waar veranderingen vaak gepaard gaan met verzet, is het hele ingrijpende proces vlot en in een positieve atmosfeer verlopen. Door de aanpak van Maarleveld & Partners stonden vanaf het begin alle neuzen namelijk dezelfde kant op.”
 
“Inmiddels hebben wij de verstrekte adviezen in de praktijk gebracht. Wij plukken nu de vruchten van een betere structuur, duidelijke taakafbakeningen, concrete en schriftelijk geformuleerde doelen en strategieën. De Health Check van Maarleveld & Partners heeft geleid tot waardevolle, positieve veranderingen binnen GMW Advocaten.“ 
 
Raymond de Mooij
Advocaat

Nieuwsbrief