In Holland – Van financial control naar business control

16-05-2016

De basis van elke verandering begint bijna altijd met een nieuwe manier van kijken – een paradigma verschuiving. Deze verschuiving vindt plaats binnen de financiële afdeling van In Holland. Sterker nog de verschuiving is zelfs onder woorden gebracht door In Holland.
 
Er moet een verschuiving plaatsvinden van financial control naar business control. In Holland heeft daarvoor MVNP gevraagd om een eerste stap te zetten om deze verandering te realiseren. In Holland heeft gekozen om de 7 habits te gebruiken als middel om deze verschuiving mogelijk te maken.
 
De volgende statements beschrijven de verschuiving die nodig is:
 

  • De rol van de finance controller wordt steeds minder gevraagd door toenemende digitalisering; het verhaal achter de cijfers, analyse en adviezen krijgen de nadruk
  • Niet rapporteren maar overtuigen als business partners

 
Gedurende 1 dag hebben de deelnemers de 7 habits ervaren en inzicht gekregen in hoe ze toe te passen. De 7 habits zijn voor deze deelnemers een middel om met de verandering om te gaan. Deze dag moet worden gezien als een stap in het totale proces van financial control naar business control.
 
Meer informatie: Erik van Nieuwpoort (06 – 42 08 02 44)
 

Nieuwsbrief