Jonge accountants lijden massaal onder werkdruk en cultuur

28-12-2020

Op 10 december schreef het Financieel Dagblad een artikel over de werkdruk en cultuur op accountantskantoren. Onderzoek van beroepsorganisatie NBA wijst uit dat jonge accountants last hebben van hoge werkdruk.

Bijna de helft van de accountants onder de 35 jaar twijfelt of ze niet een ander vak hadden moeten kiezen. Negen van de tien jonge accountants zeggen dat de hoge werkdruk negatief uitpakt voor hun persoonlijke welzijn, en driekwart geeft aan dat ze hun werk niet goed kunnen doen door de lange en drukke werkweken die gemiddeld oplopen tot 58 uur.

Volgens de ‘young professionals’ wordt de werkdruk met name veroorzaakt door een teveel aan werk in combinatie met (beperkte) beschikbare capaciteit , de planning, de oplevering van informatie door de klanten en door de combinatie van werk, studie en privé.

Beroepsorganisatie NBA zegt de uitkomsten van het onderzoek te onderschrijven en zegt er ‘gezamenlijk als sector mee aan de slag te gaan.’ Dit goede voornemen is belangrijk maar gelukkig kan je zelf gelijk aan de slag als je de hoge werkdruk voor jezelf, je team of je organisatie wil verlagen.

De Vitality Mind Challenge (VMC®) is een methode, die speciaal is ontwikkeld om preventief stress en burn-out tegen te gaan. De VMC® is een online vragenlijst gekoppeld aan één of meerdere coaching gesprekken. De VMC® signaleert hoe het met iemand gaat. Aan de hand van de gesignaleerde aandachtspunten, krijg je een advies hoe je kunt omgaan met de aandachtspunten.

Mensen die de VMC® hebben ingevuld, blijken in vier soorten groepen uiteen te vallen:
• Groep 1: 46%, deze groep heeft aan 1 uur resultaat coaching voldoende.
• Groep 2: 27%, deze groep heeft een verhoogd risico op uitval, gem. 3,3 uur preventieve coaching.
• Groep 3: 22%, deze groep zit in de risico groep, uitval dreigt. Gem. 4,3 uren coaching.
• Groep 4: 5%, deze groep krijgt het advies om via een andere weg hulp te krijgen.

Naast het individueel invullen van de VMC® kan de vragenlijst ook ingevuld worden op afdelings- of organisatieniveau. Door een trendanalyse worden dan de aandachtspunten van de afdeling of organisatie in kaart gebracht en wordt in samenhang gekeken naar passende oplossingen voor zowel de afdeling/organisatie als de individuen die daarvan deel uitmaken.

De VMC® heeft de volgende voordelen zijn:
• Wetenschappelijk bewezen instrument.
• Bewustwording van zelfondermijnende gedragspatronen.
• Zorgt voor urgentie om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.
• Het enige instrument waarmee je burn-out voorkomt.
• Maakt onbewust gedrag zichtbaar.
• Voorspelt het risico op burn-out tot 1 jaar vooruit.

Wil je weten hoe de businesscase is voor jouw organisatie en het gratis uitproberen van een VMC® test? Neem dan contact met ons op.

Plan een belafspraak voor VMC voor werkgevers
:
Nieuwsbrief