DPI Animation House

People & Company heeft een mooi samenwerkingsmodel met DPI Animationhouse. We laten hen eerst zelf aan het woord om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen:

“Van energiebedrijven tot haircare, van fietsmerken tot attractieparken. Wij voelen ons thuis in veel verschillende sectoren en maken ons complexe vraagstukken snel eigen.

Wij helpen professionals bij het verleiden van hun expertises. Wij helpen professionals bij het verleiden van hun publiek. Met slimme ideeën, pakkende producties en logische interactie zorgen we voor aandacht, beleving en conversie. De veelzijdigheid en slagkracht van onze adviseurs en de verschillende creatieteams zorgen ervoor dat er iets bijzonders gebeurt.

 DPI richt zich op de ‘divers’ van uw publiek of klanten. Met beeld en interactie verbinden we de USP’s van uw merk of beleid met dat wat mensen echt beweegt. De veelzijdigheid en slagkracht van onze adviseurs en creatieteams zorgen voor Wow’s en Ahhh’s.

Concept en strategie
Voordat wij de How of What in beeld vatten, zet DPI de Why op scherp. Uw klant is ook nieuwsgierig naar het echte verhaal achter het idee en dat unieke product. Verleiden doe je soms groots en mee-slepend, dan weer speels en bescheiden, Off-line én On-line.

Film & Animatie
Met animatie toveren wij alle tot leven.Met film leggen we het leven en werk vast. Ervaring en empathie zorgen ervoor dat mensen voor de camera niet bevriezen. Dan volgt de edit. Scherp en met gevoel, zodat het publiek bij de les blijft of zich amuseert.et film

Web & Interactie
Wat we bedenken, maken we zelf; adaptive, websites, webshops, high-end configurators, apps en augmented reality. You name it en wij maken het. DPI staat voor logische interactie, catchy content en soepele techniek. Op mobile, desktop of stand-alone. Het gaat erom dat uw bezoeker hapt!

3D & 2D Visualisatie
DPI maakt beelden die moeten informeren, overtuigen of verkopen. Productpresentaties voor alle branches worden bij ons in 3D weergegeven. Soms werkt een 2D illustratie beter. Cartoons  of infographics. We weten waar we mee bezig zijn.”

 

Intensieve samenwerking tussen DPI Animationhouse en People & Company

DPI heeft onlangs de website van People & Company gebouwd. Een website waarop wij trots zijn. Deze vertelt het People & Company verhaal, laat zien wat wij voor onze klanten kunnen betekenen en legt onze producten en diensten kort en bondig uit. Een ander rijk geïllustreerd.

P&C heeft onlangs voor DPI het project Spring uitgevoerd. Project Spring? Ja, een interventieprogamma met het doel DPI voor te bereiden op de toekomst, waarin zij nog effectiever met haar klanten en haar medewerkers wil werken.

Alle medewerkers van DPI, en hun dochterbedrijven Bint(architecten) en Zootz (marketingcommunicatie), hebben deelgenomen aan ‘Project Spring’, dat bestaat uit drie onderdelen:

  1. De denkmethode van Overtuigend (jezelf) Verkopen (OV)
    Een methodiek, die mensen leert structureel te denken in de behoefte van hun klant. Als deze klantbehoefte kan worden vervuld door de producten en diensten van DPI, dan is er grond voor een effectieve samenwerking. Via analyse van klantenkennis wordt de behoefte van de klant in beeld gebracht en vertaald in een specifiek klantdoel, zoals: meer omzet, lagere kosten, hogere rendement, hogere productiviteit, hogere klanttevredenheid. Deze analyse wordt ondersteund met communicatievaardigheden, het omgaan met weerstand en de OV-presentatiemethode. Deze denkmethode kan zakelijk én privé worden gebruikt; naar klanten, leidinggevenden en collega’s; naar partners, familie en vrienden. Op schrift, in beeld of verbaal. Een effectieve methode om wederzijdse behoeften, belangen c.q. doelstellingen te realiseren. Om deze denkmethode in een paar overzichtelijke ‘plaatjes’ te kunnen communiceren heeft DPI, na de OV-training, een aantal instructieve visuals ontwikkeld… optimale samenwerking.
  2. Medewerkersbetrokkenheid bij DPI
    Samen met de medewerkers van DPI zijn kernwaarden ontwikkeld, die duidelijke betekenissen hebben wat deze kernwaarden wel en niet inhouden. Vervolgens zijn deze betekenissen vertaald in waarneembare gedragingen, volgens welke alle medewerkers in hun dagelijkse werk opereren. Hierdoor ontstaat een cultuur van verbondenheid tussen alle DPI medewerkers, die hen helpt effectief te kunnen werken. Verbindingmet de DPI-kernwaarden helpt om de betrokkenheid van medewerkers te optimaliseren. Duidelijke wederzijdse verwachtingenover functies, rollen en  persoonlijke en/of teamdoelstellingen, naast het optimaal gebruik maken van het beschikbare talenten persoonlijke groeizijn de drie andere elementen, die de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk verhoogt. En dat is relevant, want betrokken medewerkers zijn effectiever in hun denken en handelen, zijn productiever, meer kostbewust, creatiever in hun oplossingen, zijn minder ziek, blijven langer bij hun werkgever, omdat zij gelukkiger zijn in hun werk. En last but not least, betrokken medewerkers zorgen vaak voor meer tevreden klanten… en dat is precies wat DPI nastreeft!
  3. Business- en persoonlijke ontwikkeling door zelfanalyse en ontwikkelingsdialoog
    Om de medewerkersbetrokkenheid te optimaliseren werkt DPI inmiddels met een methode van business- en persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op zelfanalyse door medewerkers van hun bijdrage aan de businessresultaten van hun team, hun kennis en kunde, hun zakelijke vaardigheden en hun gedrag (op basis van de DPI kernwaarden). In een dialoog met hun leidinggevende wordt deze zelfevaluatie besproken. De sterke c.q. kan beter punten worden geïdentificeerd en omgezet in een businessproject en een trainingsdoel, waardoor de sterke punten maximaal worden ingezet voor het bereiken van businessdoelstellingen en de kan beter punten worden getraind om deze te verbeteren. Deze aanpak gebeurt twee keer per jaar, waardoor er sprake is van het maximaal gebruiken maken van het beschikbare talent en het laten groeien van de medewerker door zijn businessproject en zijn trainingsdoel. Kortom, continue ontwikkeling van de business en de medewerker.

 

Nieuwsbrief