FranklinCovey

FranklinCovey is een van de peilers van MVNP. Het werk van FranklinCovey is vooral gericht op training, advies en coaching van individuen, teams en organisaties.

FranklinCovey richt zich in de uitvoering van hun dienstverlening vooral op ontwikkeling van menselijk gedrag wat bijdraagt aan resultaat verbetering voor organisaties.

Nieuwsbrief