Gemeente Vlaardingen

Bij de gemeente Vlaardingen hebben we een traject gedaan voor professionele ontwikkeling en teamontwikkeling (binnen en tussen teams). Voor dit traject zijn op maat gemaakte modules ontwikkeld op basis van de individuele leerbehoeftes. Daarnaast is de praktische toepassing geborgd door onder andere het creëren van eigenaarschap bij de deelnemers, agendering in reguliere overlegstructuren en intervisie. In een doorlooptijd van circa 9 maanden zijn deze modules door de medewerkers doorlopen.

Nieuwsbrief