Irse

Situatie

De IRSE, het Instituut voor Seinwezen en Telecommunicatie ingenieurs, is een organisatie met als doelstelling het bevorderen en verspreiden van de kennis van het seinwezen, ofwel spoorweg beveiligings en beheersings systemen. Door de leden is een nieuw bestuur gekozen voor IRSE Nederland. Het nieuwe bestuur wil graag haar strategie herzien en meer commitment krijgen van haar leden op deze strategie.

 

Taken en activiteiten

De volgende taken en activiteiten zijn uitgevoerd:

  • Het opstellen van een strategieplan voor Irse Nederland (één poster met Missie, Visie, Objectives, Goals, Strategies, Measures en Actieplan)

 

Resultaten

  • Vastgesteld bestaansrecht van Irse Nederland (missie);
  • Vastgesteld toekomstbeeld van Irse Nederland (visie);
  • Gedefinieerde lange(re) termijn-strategie en een concreet actieplan waarmee het bestuur de komende vier jaar verder kan;
  • Draagvlak bij en participatie van de leden.
Nieuwsbrief