T-Mobile

Engaged Leadership

– Dit thema is vormgegeven o.b.v. de 4 menselijke behoeften:

Fysieke behoefte – o.a. stress en boredom preventie, op weg naar excitement

Mentale behoefte – groei en ontwikkeling van gedrag, kennis en vaardigheden

Sociale Behoefte – versterken van team spirit o.b.v. vertrouwen en een win-win mindset

Zingeving behoefte – het verschil maken door een significante bijdrage te leveren.

– Het doel van de sessie is om alle deelnemers te inspireren in hun rol als mens en als manager, om zo de cultuur (het collectieve gedrag) van de organisatie te versterken en te komen tot engaged leadership.

Nieuwsbrief