Travers

Waar mensen samen zijn ontstaat verbinding. Verbinden is het uitgangspunt van alles waar Travers voor staat. Travers zet zich in om kinderopvang, welzijnswerk en cultuur voor iedereen bereikbaar te maken.

Een van de peilers om de cultuur van Travers te versterken om de missie waar te maken zijn de 7 habits van Covey. In een aantal studiedagen hebben alle medewerkers van welzijnswerk en cultuur de 7 habits ervaren en daarmee een mindset, skillset en toolset meegekregen om in de dagelijkse praktijk (persoonlijk) leiderschap bij zichzelf te versterken.

Nieuwsbrief