Zorg en Zekerheid

De Digitale Veranderkalender bij Zorg en Zekerheid

Digitale dienstverlening is de norm voor de klant. Om dat te realiseren, is een verandering binnen Zorg en Zekerheid nodig. Uitgangspunt is het realiseren van dezelfde hoge klanttevredenheid bij digitale dienstverlening en tegelijkertijd zorgen voor het verlagen en flexibiliseren van de bedrijfskosten.

Digitale Veranderkalender
Deze twee ambities zijn vormgegeven in de Digitale Veranderkalender. Voor management en medewerkers vergt dit een andere manier van werken waarbij het belang van de waarden van de organisatie overeind blijft staan. Het contact met Zorg en Zekerheid is en blijft klantgericht, persoonlijk en optimistisch. Zorg en Zekerheid is hierbij ondersteund door Morgens in de vorm van een ‘kwartiermaker’.

Terugkijkend naar 2017: wat is er gerealiseerd, welke successen zijn er en waar is de organisatie tegenaan gelopen?

‘We regelen het digitaal, het verschil maken we persoonlijk’
‘We regelen het digitaal, het verschil maken we persoonlijk’, dat is het uitgangspunt voor het programma Digitale Veranderkalender. Morgens heeft, samen met de medewerkers van Zorg en Zekerheid, ervoor gezorgd dat deze doelen en resultaten van de digitale veranderkalender opgesteld werden en dat binnen de organisatie een werkwijze is ontwikkeld om deze doelen en resultaten in samenhang na te streven.

Begin 2018 is de ondersteuning van het programma de Digitale Veranderkalender in samenwerking met Morgens afgerond. Vanuit het principe ‘voordoen – samendoen – zelf doen’ is Zorg en Zekerheid aangekomen bij de derde fase: het zelf doen. De aanpak en de positieve resultaten in 2017 hebben ertoe geleid dat de organisatie digitaal is gaan werken:

Resultaat
Het programma heeft ervoor gezorgd dat de snelheid voor de klant – en daarmee de klantbeleving – is verbeterd terwijl de bedrijfskosten zijn verlaagd. Digitaal is de norm, zodat klanten op het door hen gewenste tijdstip contact kunnen hebben. Maar Zorg en Zekerheid maakt het verschil door personalisatie. Zo blijft Zorg en Zekerheid klantgericht, persoonlijk en optimistisch.

Lees meer in de klantcase Zorg en Zekerheid.

Nieuwsbrief