Maarleveld & Partners en Quick; een logische combinatie

28-02-2014

Haagse Voetbal- & Cricket Vereniging Quick
De Haaggse Voetbalvereniging Quick werd op 1 maart 1896 opgericht. In 1927 werd een cricketafdeling aan de club toegevoegd. In haar lange bestaan is Quick uitgegroeid tot een vereniging met meer dan twaalfhonderd leden. De voetbalafdeling van Quick streeft ernaar om op zo hoog mogelijk amateurniveau te spelen. Het eerste cricketteam speelt in de Topklasse en is recentelijk in het seizoen 2013 voor de vierde maal Kampioen van Nederland geworden. Dat mocht ook wel weer eens, van dat was sinds 1986 niet meer gebeurd.
Door een actief wervingsbeleid, zowel voor cricket als voor voetbal, heeft Quick één van de grootste jeugdafdelingen van Nederland. Een belangrijk uitgangspunt is dat spelers uit eigen geledingen worden opgeleid. Quick heeft een zeer actief verenigingsleven; door activiteiten van allerlei commissies zijn er jaarlijks diverse hoogtepunten, zowel voor de jeugd als voor de senioren.
Quick heeft vele Haagse ondernemers in haar ledenbestand, waarvan velen de club ondersteunen als sponsor. De Sponsorcommissie van Quick organiseert diverse activiteiten om deze ondernemers met elkaar in contact te brengen. Op het Sponsorportaal kunnen de bedrijven zich professioneel presenteren en hun producten en diensten onder de aandacht brengen.
Diverse sponsors hebben hun bedrijf mede door Quick weten op te bouwen en hebben een groot deel van hun naamsbekendheid via Quick gerealiseerd. Maarleveld & Partners is onlangs ook sponsor geworden van Quick, wat te merken is door reclameborden, advertenties en presentaties. Inmiddels mag ons bedrijf drie ‘Quickbedrijven’ tot haar clienten rekenen. Voor GMW Advocaten verzorgen wij managementondersteuning, Goedinvorm grafische producties helpen wij heb met het uitstippelen van een lange termijn ondernemingstrategie en voor Eco Paints ontwikkelen wij een commerciele strategie voor haar gerecycelde verf. Ook werken wij samen met Nox People, Business Haaglanden en FranklinCovey door elkaar commercieel te onderteunen. Uiteraard wil Maarleveld & Partners ook graag samenwerken met andere ‘Quickbedrijven’. Ingeval u ons daarover orienterend wilt spreken dan kunt u contact opnemen met de Quickleden Derick Maarleveld (06 – 52 40 50 87) en Erik van Nieuwpoort (06 – 42 08 02 44).
Meer weten over Quick? www.Quick.nl

Nieuwsbrief