Maarleveld ’terug’ naar P&G

30-06-2016

Ex-P&G manager Derick Maarleveld en zijn MVNP collega Sven van der Wal hebben onlangs een Training Talenten & Vaardigheden uitgevoerd voor 24 commerciële en ondersteunende werknemers van Procter & Gamble Prestige in Rotterdam. Doel van de training was het zelfbewustzijn van de deelnemers over hun eigen talenten en vaardigheden manifest te maken en om te zetten in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 
Ieder mens heeft talenten. De kunst is deze te ontdekken en deze tot volle wasdom te brengen. De training bracht de deelnemers inzicht in hun kernkwaliteiten en de bijbehorende valkuilen, uitdagingen en allergieën. Tevens werden de sterke punten en kan bete punten van hun zakelijke competenties in kaart gebracht door zelfanalyse. Op deze wijze werden de deelnemers zich bewust van hun vaardigheden op het gebied van uitvoering, innovatie, (zelf)leiderschap en relaties.
 
Persoonlijk Plan. Na de analyse van kernkwaliteiten en zakelijk vaardigheden maakte iedere deelnemer zijn persoonlijke ontwikkelingsplan, bedoeld om de sterke punten maximaal in te zetten in de business en de kan beter punten te ontwikkelen door gerichte, persoonlijke training.
 
Meer weten over persoonlijke ontwikkelingsprogramma van MVNP, die specifiek per client kunnen worden ontwikkeld:
 
Derick Maarleveld (06 – 52 40 50 87) en Sven van der Walk (06 – 23 49 29 00)

Nieuwsbrief