Medewerkersbetrokkenheid in Nederland groeit, maar kan nog beter!

20-01-2019

Op 14 oktober 2018 kopt het NRC Weekend ‘Betrokkenheid maakt gelukkiger.’Deze kop staat boven een interview met Derick Maarleveld en Catherine Koster van People & Company, een adviesbureau uit Den Haag. NRC: ‘Wie betrokken is bij de organisatie waarvoor hij werkt, presteert optimaal.’ Betrokken medewerkers presteren optimaal en zijn ook gelukkiger, dus zowel de medewerker als zijn werkgever zijn blij!

In 2013 rapporteert onderzoeksbureau Gallup in haar ‘State of the Global Workplace’ dat de medewerkersbetrokkenheid in Nederland de laagste is in West-Europa; 9% ten op zichte van 14%. Drie jaar later is de situatie aanzienlijk verbeterd, want Nederland scoort nu 12% ten opzichte van 10% West Europa. Opvallend is dat de scores van de meeste West-Europese landen verslechterd zijn (zie: bijlage). Met name het Verenigd Koninkrijk (17% > 11%) en Frankrijk (9% > 6%) en de grote Zuid Europese landen Spanje (18% > 6%) en Italië (14% > 5%) laten een zeer slechte ontwikkeling zien.

Ons grote buurland en belangrijkste handelspartner Duitsland laat een constant cijfer zien (15%), maar is nog wel 3% punt beter dan Nederland. En, dat is van belang, want hogere medewerkersbetrokkenheid leidt tot hogere productiviteit, hoger rendement, hogere klanttevredenheid, hogere kwaliteit, lager ziekteverzuim én gelukkigere medewerkers. Hoge medewerkersbetrokkenheid leidt dus tot een betere concurrentiepositie.

People & Company is een adviesbureau, dat zich inzet om de medewerkersbetrokkenheid in Nederland te verhogen naar een concurrerend niveau. Als Nederland in staat is om de sprong van 12% naar 15% (het Duitse niveau) te maken, dan zijn 276.000 medewerkers meer productiever én gelukkiger (op basis van de beroepsbevolking in 2016 van 8.900.000 werkenden).

Gallup definieert medewerkersbetrokkenheid door vier elementen:

  1. Verbondenheid: mensen voelen zich verbonden bij de organisatie waar zij werken en met hun collega’s en managers.
  2. Verwachting: de onderlinge verwachting tussen werkgever en werknemer over rol, functie en prestaties moeten duidelijk zijn.
  3. Talent; de medewerker wordt in staat gesteld om zijn specifieke talenten in te zetten in zijn dagelijkse werk en
  4. Groei: de medewerker moet ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen.

People & Company verzorgt advies-, coaching- en trainingsprogramma’s voor bedrijven en organisaties die de medewerkersbetrokkenheid willen bevorderen, door structureel te werken aan verbondenheid, verwachting, talent en groei. Zie: diensten en werkwijze op www.peopleandcompany.nl.

Bijlage: Gallup Employee Engagement.

Bron: Gallup – State of the Global Workplace (2017) en It all begins with people – De kracht van medewerkersbetrokkenheid (Juni 2017).

Nieuwsbrief