MVNP en OR Gemeente Oude IJsselstreek

22-01-2016

Verdiepingsdag n.a.v. impactanalyse bij de OR van een gemeente
 
Tijdens een regulier overleg van de OR heeft MVNP een bijdrage geleverd in de vorm van een impactanalyse. De OR was geïnteresseerd om op een andere manier naar zichzelf te kijken en heeft daarom MVNP uitgenodigd een bijdrage te leveren. Nadat het reguliere overleg had plaatsgevonden heeft Erik van Nieuwpoort van MVNP de aanzet gegeven tot een gesprek met de leden van de OR in de vorm van een impactanalyse.
 
Deze analyse bestaat uit 4 vlakken met de onderwerpen:
 

  • Waar lopen we tegen aan binnen de organisatie – wat zijn de issues?
  • Wat is de impact op ons (OR) en de organisatie van deze issues?
  • Wat is de oplossing voor deze siuatie?
  • Wat is de impact van de oplossing op ons (de OR), de organisatie?

 
Door deze 4 vragen met elkaar te beantwoorden kwam er een waslijst met zaken aan de orde die spelen binnen de OR en binnen de organisatie. MVNP heeft hierin enkel als facilitator gefunctioneerd door alle zaken te noteren en door te vragen waar dat nodig was. Met alle geschreven zaken overzichtelijk op een flipover vel heeft de OR verzocht om een dag met elkaar in te gaan op deze zaken en om te komen tot praktische, realiseerbare oplossingen.
 
Dag met de met de Ondernemingsraad
 
Deze dag heeft ook juist dat opgeleverd. Praktische, hanteerbare stappen die kunnen worden gezet om tot goede resultaten te komen. Gedurende de dag zijn de leden van de OR met elkaar in gesprek gegaan over de kern van de issues die spelen en de impact daarvan op het werk, de werkdruk etc . Middels een aantal modellen heeft MVNP een nieuwe mindset, skillset en toolset geboden waarmee de oplossingen voor de issues kunnen worden gerealiseerd. Dat heeft geleid tot een goed gesprek met de bestuurder waarbij de basis is gelegd voor een langdurige zakelijke relatie. Deze basis zal helpen de issues bespreekbaar te maken en mogelijk leiden tot oplossingen voor de organisatie.
 
Meer weten over de Gemeente Oude-IJsselstreek: www.oude-ijsselstreek.nl

Nieuwsbrief