NEEM TIJD OM TOT COMMITMENT TE KOMEN – door Derick Maarleveld

26-02-2019

Je kan ongelooflijk veel tijd winnen wanneer de neuzen dezelfde kant op staan. Wanneer je de tijd neemt om tot commitment te komen, in alle lagen van een organisatie, dan kost dat wat tijd. Maar daarna win je tijd, omdat ongelooflijk veel mensen bereid zijn. Dan weten ze waar ze instappen, en dan weten ze wat er moet gebeuren. Dus dan win je tijd.’ – Carina Benninga.

In de reeks blogs over medewerkersbetrokkenheid spreken Catherine Koster en ik met Carina Benninga. We worden enthousiast ontvangen in haar sfeervolle kantoor in Amsterdam-Oud Zuid. Carina iscoach in selfleadership, spreker en auteur van het boek ‘Werken aan werkstress – Onderzoek je gedachten en ontdek je groeivermogen.’ We praten over de vraag hoe medewerkers in bedrijven en organisaties betrokken te houden bij hun werk.

Wat betekent voor jou medewerkersbetrokkenheid?

Carina:Dat de medewerkers openstaan voor die extra mile; dat er van hen uit ook initiatief genomen wordt; dat ze een andere mentaliteit hebben dan de 9-5 mentaliteit. Dat er dedication is en dat dat zichtbaar is; dat hun waarden overeenkomen met datgene waar de organisatie voor staat. Dat drijfveren geleefd worden.

En, ik denk dat het belangrijk is dat ze vanuit een ander perspectief gehoord worden. Dus dat je stem er mag zijn in een organisatie, en er wat mee wordt gedaan, dat er wordt teruggekoppeld en dat daar ruimte voor is. Dan ontstaat er betrokkenheid, want dan voel je je gezien en gehoord.

Commitment

Het Nederlands hockeyteam ging naar de wereldkampioenschappen, en ik was captain van de ploeg, en de Hockeybond zei: we investeren geen geld, want deze ploeg is nog niet medaillewaardig. We kregen een beperkt budget waarvan we onvoldoende konden trainen, en een conditietrainer konden we niet betalen. Dus dat waren allemaal belemmeringen, waardoor we ook klein gehouden werden.

Toen hebben wij gezegd: dat werkt niet. We hebben eerst onderlinge betrokkenheid gecreëerd. Door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, naar wat voor ons belangrijk was. Om afspraken te maken; doe je mee of niet?

Vervolgens zijn we met de coach gaan praten en we hebben gezegd: luister, als wij nou voorwaarden creëren hoe wij het allemaal willen doen, dan investeren we zelf, ben je dan ook bereid om te investeren. We zijn gehoord door de coach en we hebben elkaar het ja-woord gegeven, de commitment uitgestraald. Dat betekent dat we daar allemaal een stapje meer voor moeten doen, dat iedereen daartoe bereid is. Dat hebben we openlijk uitgesproken. En dat betekent dat je buiten je trainingsuren extra dingen moet doen.

Nou, daar was bijna iedereen toe bereid, en omdat je dan het ja-woord aan elkaar geeft, ontstaat er betrokkenheid, en commitment. Betrokkenheid is een ding, maar commitment is het volgende. Ga je er echt voor, of ben je 70 procent betrokken. Commitment is: zeggen, ja dat doe ik. Je eraan houden, het willen en kunnen doen. Het gaat om een eerlijke ja, of een eerlijke nee. We wonnen goud.

Neem de tijd – vertragen om te verbinden                              

Om commitment te realiseren is het verstandig om vanaf het begin de tijd te nemen om met iedereen in de organisatie te praten. Neem de tijd de dingen goed door te spreken en vragen te stellen. Kaders, grenzen en speelveld te bepalen. En dan uitvragen wat iemand tegenhoudt om het niet te doen, en wat betekent commitment voor iemand. Vertrouwen geven, dan heb je ze mee.

Het is de key goede afspraken te maken. Helderheid over de missie, de visie en over de periode waarop we commitment vragen, dat hoeft niet voor je hele leven te zijn. Dat noem ik vertragen om te verbinden. Door je te verdiepen in elkaar, wat is voor  jou belangrijk. Elkaar begrijpen, zodat iedereen mee kan. Vertragen, net zo lang tot er vertrouwen is. En als iemand niet commitment kan geven, dan moet je het niet doen. Het moet goed voelen. Het gaat om een duidelijke JA of een duidelijke NEE. Mijn vijf V’s: vertragen, verbinden, vertrouwen, voelen en verdieping.

Wat kan commitment belemmeren?     

De oude, hiërarchische stijl van leiderschap, dat mensen niet gehoord worden. Mensen zijn vaak wel gecommitteerd zijn aan hun collega’s, maar niet aan de organisatie, want ze worden niet gehoord. Horen is zo ongelooflijk belangrijk. Maar we zien heel vaak dat missies en doelstellingen in organisaties worden afgekondigd. Dat de mensen niet worden betrokken bij de ontwikkeling van missies en doelstellingen. Dus dan geloven ze het ook allemaal niet. Dan doen zijn hun werk wel, maar meer is het ook niet. Ze haken af op de hiërarchie. En dan verdienen ze hun brood, kunnen ze de hypotheek betalen, maar meer doen ze niet.

Eigen verantwoordelijkheid

Medewerkers mogen best meer trots zijn op hun werk. Om verbonden te zijn bij hun werk moeten mensen op zoek gaan naar organisaties die beter bij hen passen, bij wat zij belangrijk vinden, bij hun waarden. Dat uitzoeken kan niet iedereen. Daarvoor moet je echte inspiratie. moed en energie hebben.

Mijn vak is hen te begeleiden bij het ontdekken van een eigen missie en daar een bedrijf bij te vinden, dat geeft commitment. Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en dat gebeurt niet altijd. Mensen besteden daaraan weinig tijd en energie, want ze hebben het gewoon goed.

Constante ontwikkeling                 

Ontwikkeling geeft duurzame inzetbaarheid met jezelf, waardoor je constant inzetbaar bent voor een organisatie. Jezelf regelmatig ontwikkelen kan, of wil, niet iedereen. Want er zijn ook de geneugten in het dagelijkse leven; mensen willen gewoon lekker leven. Maar constant onderhoud, het jezelf ontwikkelen, is echt nodig. Vaak zie je dat mensen te lang blijven zitten in een baan of bij een organisatie, omdat het comfortabel is – ‘ik heb drie kinderen, kan niet zomaar weggaan.’

Maar als je jezelf vijf jaar niet echt ontwikkeld hebt, dan vergroei je met je werk en blijf je stilstaan. Je werk wordt bijna je identiteit; het wordt je gedrag. Omdat dat te voorkomen is het heel belangrijk om regelmatig onderhoud te plegen op jezelf, te leren en te ontwikkelen. Ik vind dat het individu primair zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling. Ik vind het mooi als een leidinggevende daarvoor openstaat, maar je bent zelf verantwoordelijk.

 Vitaliteit

Vitaliteit is een andere voorwaarde voor betrokkenheid. Het is een mega voorwaarde. Als ik niet slaap, als ik te veel stress heb, bijvoorbeeld omdat er gereorganiseerd wordt, kan ik niet betrokken zijn. Het energiestelsel moet goed werken.

Er wordt bijv. vaak veel alcohol gedronken. Je moet maar eens kijken hoeveel mensen er in een organisatie drinken iedere week. De drank maakt vermoeid en daardoor verliezen we een stukje van onze spirit. Als je fysiek en emotioneel niet fit bent, dan heb je  geen ruimte voor betrokkenheid. Je moet onderhoud plegen op jezelf. Enorm belangrijk.

Conclusie: Commitment is een noodzakelijke voorwaarde voor betrokkenheid. Voor verbinding met de organisatie én met collega’s is vertrouwen nodig. Men moet zich verdiepen in elkaar, dan pas ontstaat een eerlijke JA of een eerlijke NEE. Om zich te kunnen verbinden moeten werknemers zich bewust zijn van hun eigen waarden. Daarnaast moeten zij vitaal blijven door onderhoud te plegen door zichzelf continue te ontwikkelen, fysiek en emotioneel fit te blijven. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. De leidinggevende heeft daarin een ondersteunende rol.

Praktische tip:  Neem de tijd om commitment te realiseren. Vertragen is nodig om te verbinden en daardoor vertrouwen in elkaar te krijgen.

Meer weten over Carina en Bureau Benninga, klik hier.

 

Nieuwsbrief