Company - De 4 journeys naar effectieve organisaties

Organisatieontwikkeling gaat uit van de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Als je een organisatie kunt zien als een ͚levend organisme dan is het, denken wij, goed mogelijk ontwikkeling daarvan te stimuleren. De werkwijze van P&C voor organisatie ontwikkeling is ook weer verdeeld over 4 journeys.

1. Cultuurontwikkeling

Zowel cultuur (het collectief gedrag) van een organisatie en de strategie zijn van belang om als organisatie te ontwikkelen. Waarbij cultuur nog net een streepje voor heeft.

 

a. Missie (Why)

Wat is de missie van de organisatie? Wat is de reden van bestaan van de organisatie? Vaak wel opgeschreven, maar niet aangescherpt of geleefd.

 

b. Kernwaarden

De core values van de onderneming. Welke waarden worden beschouwd als belangrijk voor de beslissingen die worden genomen.

 

c. Dagelijks gedrag

Is de organisatie in staat gedrag te koppelen aan de kernwaarden van de organisatie zodanig dat het door iedereen binnen de organisatie (vanzelf) wordt gedaan.

 

d. Visie

Wat is het beeld in de toekomst waar we willen zijn als het succes van de organisatie wordt gevierd. Hoe ziet dat beeld eruit?

2. OGSM Businessontwikkeling

Deze journey richt zich voornamelijk op de strategie van de organisatie. En ook hier weer 4 elementen die worden langsgelopen:

 

a. Objective

Het grote overkoepelende doel.

 

b. Goal

De KPI’s.

 

c. Strategies

De wijze waarop we de doelen bereiken.

 

d. Measures

Welke wijze van meten, bijhouden werkt het beste.

3. The art of execution

Nu alles op papier staat is de volgende journey aan de orde. Uitvoeren!

 

a. Leiderschap

Is het leiderschap van de organisatie voorbeeld gevend.

 

b. Focus

Is de organisatie gefocust op de top 3 doelen die moeten worden behaald.

 

c. Gedragsdoelen

Welke voorspellende acties kunnen worden ingezet om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren.

 

d. Teammeetings

Welke vergader kadans of structuur is nodig om af te stemmen en besluiten te nemen.

4. Evaluatie

De laatste journey gaat weer over evaluatie. Bij organisatie ontwikkeling is het goed om regelmatig de vraag te stellen ͚zijn we nog met de goede dingen bezig? Deze manier van uit de operatie stappen dient regelmatig (4 x per jaar) gezet te worden.

 

a. Paradigma

Door het verschuiven van paradigma͛s ontstaan nieuwe beelden en ideeën. Hiermee kun je checken of je wel met de goede dingen bezig bent.

 

b. Zien

Nieuwe beelden, visie ontwikkelen is de eerste stap naar vernieuwing o.b.v. evaluatie van wat er nu gebeurd.

 

c. Doen

Welk gedrag past bij deze nieuwe realiteit, wat gaan we anders doen dan gister.

 

d. Krijgen

Zijn we op weg om de resultaten te behalen die we willen behalen.

Bel mij terug
Nieuwsbrief