People - De 4 journeys naar effectieve medewerkers

People & Company (P&C) richt zich als bedrijf op persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling. Beide zaken zijn nauw met elkaar verbonden. Het is goed en vaak ook gewenst om een onderscheid te maken tussen persoonlijke en organisatie ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling gaat uit van de medewerker en is gericht op groei als mens en als professional. De werkwijze van P&C voor persoonlijke ontwikkeling is verdeeld over 4 journeys.

1. Nu en dan

Hier gaan we in op wat de medewerker nu doet en kan en wat hij / zij in de toekomst wenst. De werkwijze heeft 4 kernonderwerpen die in deze journey langskomen:

 

a. Missie

Wat is je missie in het leven. Vind je waarom? (Naar S. Sinek.)

 

b. Kernwaarden

Welke kernwaarden drijven jou? O.b.v. waarden maken mensen keuzes dus daarom is het van belang de kernwaarden te kennen.

 

c. Dagelijks gedrag

Hoe vertaal je de kernwaarden naar gedrag m.a.w. wat doe je als je deze waarden zo belangrijk vindt en hoe kom je daarmee dichter bij je doel, je dan.

 

d. Visie

Schets voor jezelf een beeld in de toekomst als je hebt bereikt wat je graag wilt. Visie ontwikkeling versterkt richting en koers van ieder mens.

2. Medewerkersbetrokkenheid

Deze journey brengt ons langs de 4 elementen die de betrokkenheid van medewerkers binnen een organisatie versterkt:

 

a. Verbinding

Betrokkenheid bij medewerkers wordt versterkt doordat er een gevel van verbondenheid wordt gevoeld. Verbondenheid komt voort uit het gevoel van zingeving. Dat wat een medewerker doet zin heeft, dat hij daadwerkelijk bijdraagt. En dat geldt van hoog tot laag in de organisatie.

 

b. Verwachting

De basisvoorwaarde is dat het voor de medewerker duidelijk is wat er van hem wordt verwacht en dat hij beschikt over de benodigde hulpmiddelen om zijn werk te doen. Zijn de wederzijdse verwachtingen tussen organisatie en medewerker duidelijk. Denk hierbij aan invulling van de rol (functie), maar ook aan richtlijnen, doelstellingen (KPI͛s) en ook aan hulpmiddelen zoals laptop, mobieltje, (flexibele) werkplek etc.

 

c. Talent

Elke medewerker wil graag zijn talent inzetten om bij te dragen aan de resultaten van de organisatie, team en hemzelf. Zijn de talenten duidelijk benoemd en wordt de medewerker gestimuleerd, gemotiveerd zich te verbeteren.

 

d. Groei

De betrokkenheid van medewerkers wordt verder versterkt door zorg te dragen voor persoonlijke en professionele groei. Dat betekent aan de ene kant dat er een vorm van continue evaluatie nodig is en aan de andere kant medewerkers continu worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen om te groeien.

3. Persoonlijke effectiviteit

Deze journey heeft ook weer 4 elementen waarmee de effectiviteit van de medewerker wordt versterkt:

 

a. Persoonlijk leiderschap

Een proces dat begint met IK (wie ben ik, wat wil ik).

 

b. Persoonlijke vernieuwing

Dit vormt de basis van dagelijkse persoonlijke overwinningen behalen om daarmee samen tot creatieve samenwerking te komen.

 

c. Interpersoonlijk leiderschap

Een proces dat start met WIJ (hoe werk ik samen met anderen, hoe bouw ik relaties van vertrouwen).

 

d. De kracht van vertrouwen

Vanuit vertrouwen in zelf naar vertrouwen in relaties, naar vertrouwen in organisaties.

4. Evaluatie

In deze journey zorgt onze werkwijze dat er constant aandacht is voor evaluatie, terugkoppeling van prestaties en gedrag met als doel nog effectiever te worden:

 

a. Zelfanalyse

Onderdeel van deze journey is het feit dat medewerkers wordt gevraagd zichzelf te analyseren op prestaties en gedrag.

 

b. Ontwikkelingsdialoog

Samen met de leidinggevende wordt een regelmatig gesproken over de prestaties en over het getoonde gedrag en worden goede punten en kan beter punten vastgesteld.

 

c. Ontwikkelingsplan

In dit plan worden per persoon alle afspraken en analyses vastgelegd voor een bepaalde periode.

 

d. Follow-up

Op regelmatige basis wordt het plan binnen de ontwikkelingsdialoog tegen het licht gehouden om te zien wat de ontwikkelingen zijn en hoe deze te optimaliseren.

Bel mij terug
Nieuwsbrief