Optelec – een klantgerichte onderneming

16-10-2013

Het Nederlandse bedrijf Optelec is ’s werelds grootste ontwikkelaar en fabrikant van optische en elektronische hulpmiddelen voor slechtziende en blinde mensen en mensen met dyslexie, waarmee hen toegang tot informatie wordt verschaft. Met deze hulpmiddelen kunnen deze mensen in zowel de school-, werk-, als thuissituatie zoveel mogelijk zelfstandigheid behouden en, door hun beperking te overbruggen, zich ontwikkelen zoals alle anderen.
 
Informatie wordt gedigitaliseerd en op zodanige manier en vorm aangeboden dat deze doelgroepen er toegang tot krijgen. Toegang wordt verkregen door bijvoorbeeld vergroting, contrastering, Braille, spraak en draadloze communicatietechnieken. Om de hulpmiddelen effectief en betaalbaar te kunnen maken, maakt Optelec zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste technische bouwstenen, die door de algemene industrie worden aangereikt. Daarnaast, door wereldwijde afzet en modulaire designs, kan Optelec grote productieaantallen realiseren en daardoor effectief haar productie zoveel mogelijk uitbesteden.
 
De missie van Optelec is: Life is worth enjoying. “Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en dyslectici door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken”.
 
Maarten Bosch, Optelec marketing & sales director, verzocht Maarleveld & Partners voor het Optelec nationale en internationale management een tweedaags Engelstalig seminar te ontwikkelen en uit te voeren met het doel het klantgericht denken en handelen verder te ontwikkelen.
 
Optelec heeft eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Daarnaast doet Optelec zaken met distributeurs in 50 andere landen. Optelec is dus een wereldwijde speler. Klanten zijn o.a. verzekeraars, adviesorganisaties, dealers, distributeurs, oogartsen, opticiens en uiteraard eindgebruikers. Het bedrijf heeft dus te maken met een complexe en wereldwijde klanten-, markten- en distributiestructuur. De belangen van de verschillende partijen kunnen verschillen en uiteenlopen. Het is dus zaak om klant- en marktgerichte te denken en te handelen.
 
Voor meer informatie over Optelec: www.optelec.nl
 
 
Recommandatie:
“Tijdens de voorbereiding van het seminar wat Maarleveld & Partners voor ons heeft gefaciliteerd werd al snel duidelijk hoe zeer zij zich verdiepen in de klant om een zo relevant mogelijke oplossing te kunnen bieden.”
 
“Optelec opereert wereldwijd in zeer verschillende en complexe markten en onze bedrijfscultuur is er één van ‘doen’. Door het seminar te koppelen aan een nieuwe product introductie en te werken met een goede mix van theorie en veel praktijk oefeningen werd het voor alle deelnemers zeer relevant en direct toepasbaar.”
 
“Het is dan ook unaniem positief geevalueerd. De samenwerking was zeer prettig en het resultaat positief! Het echte resultaat, namelijk een nog betere perfomance op sales gebied, ligt nu geheel in onze handen.”
 
Maarten Bosch
Marketing & Sales Director

Nieuwsbrief