It all begins with people

De effectiviteit van een bedrijf wordt bepaald door de kracht van haar medewerkers. People & Company is een advies-, trainings- en coachingsbureau dat samen met u, uw klantbehoefte invult. Het invullen van uw behoefte betekent bijvoorbeeld dat u uw omzet verhoogt, uw klantloyaliteit vergroot, uw kosten verlaagt of alle voorgaande tesamen. Philip Kotler schreef het al: mensen kopen geen boormachine, maar kopen een gat in de muur. Sterker nog, ze kopen een nieuwe kamer met een mooi schilderij.

People & Company denkt op dezelfde wijze. Onze expertise ligt vooral op het vlak van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Ontwikkeling van mensen, teams en organisaties leidt tot betrokken medewerkers en betrokken medewerkers leidt tot een hogere klanttevredenheid, een hogere productiviteit, een hoger rendement, een lager ziekteverzuim en gelukkigere medewerkers (bron: Gallup).

Organisatie

People & Company zet in op ontwikkeling van mensen in organisaties op 4 dimensies; Lichaam, hoofd, hart en ziel. Wij noemen dat ontwikkeling van de hele mens. Hele mensen creëren hele organisaties. Hele organisaties vervullen de behoefte van de klant.

Onze missie

Wij maken mensen, teams en organisaties effectief, zodat organisaties hun doelstellingen realiseren en mensen meer betrokken zijn. Wij doen dit door het ontwikkelen van vier dimensies van de mens: lichaam, hoofd, hart en ziel.

Onze kernwaarden – HOE

Heelheid, ontwikkeling en effectiviteit zijn waarden die ons dagelijks gedrag bepalen.

Onze visie

Wij dragen bij aan het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid in Nederland naar het West-Europese niveau door het richten van gedrag van mensen in organisaties.

Markt & klantgroepen

Financiële dienstverlening | Publieke Sector | (Familie) bedrijven | Zorginstellingen | Onderwijs

Behoefte van onze klanten

Bedrijfscontinuïteit | Betrokken medewerkers | Rendement | Effectieve organisatie | Effectieve medewerkers | Effectieve ondernemers

Klantvoordelen

Hogere productiviteit | Hoger rendement | Hogere klanttevredenheid | Hogere kwaliteit | Lager Ziekteverzuim | Gelukkiger medewerker

Sven van der Wal

Na zijn studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte Sven ruim 20 jaar voor diverse financiële dienstverleners. Hij bekleedde in die periode diverse rollen als manager (tot directieniveau), directie adviseur en changemanager.

Sven is sterk in het inrichten van organisaties die een heldere belofte doen aan hun klant en medewerkers en deze belofte ook daadwerkelijk nakomen. Om dat te bereiken is het belangrijk om mensen te motiveren en in beweging te krijgen. Een mentaliteit te creëren van verantwoordelijk zijn en verantwoording willen afleggen.

Erik van Nieuwpoort

Na zijn opleiding Commerciële Economie aan de HEAO werkte Erik o.a bij PTT Telecom, Getronics en UPC. In die periode was hij werkzaam in sales, projectmanagement, management en is hij daarnaast eigen baas geweest.

Erik is sterk in het motiveren en inspireren van mensen in organisaties, teams en op individueel niveau. Erik is op z’n best als trainer waar hij met energie, humor en kennis mensen kan motiveren zichzelf in beweging te zetten. Door mensen te inspireren zich meer betrokken te voelen bij wat ze doen in hun rol binnen de organisatie. Betrokken medewerkers zijn gecommitteerde medewerkers die zich bekommeren om de klant.

Onze partners

People & Company werkt in een samenwerkingsverband met een aantal professionals, die specialisten zijn op hun werkgebied. Zij kunnen bogen op een jarenlange carrière in adviesorganisaties en in het nationale en internationale bedrijfsleven. Tijdens hun carrière hebben zij vele mooie overwinningen behaald, maar ook pijnlijke, leerzame nederlagen opgelopen. Het zijn dus gelouterde professionals met de twinkels in hun ogen van de overwinningen en de schrammen op het gezicht van hun nederlagen. Met deze groep professionals kunnen wij onze cliënten advies en ondersteuning op topniveau leveren.

MVO

Onze missie is het krachtiger maken van organisaties en mensen door ontwikkeling van de hele mens: lichaam, hoofd hart en ziel. Wij hechten er waarde aan onze missie ook vorm te geven in maatschappelijk betrokken organisaties waar het behalen van winst duidelijk ondergeschikt is aan het streven naar een duurzaam betere wereld.

Met een aantal organisaties die zich daar bij uitstek voor inzetten zijn wij daarom de samenwerking aangegaan en dragen wij bij aan een duurzaam betrokken en krachtige samenleving.

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier in het Nederlands.

Our General Terms and Conditions are here in English.

Nieuwsbrief