Sven van der Wal – Strategie en organisatieontwikkeling

“Experience is not what happens to you; it’s what you do with what happens to you.” (Aldous Huxley)

Na zijn studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte Sven voor AXA, AEGON en a.s.r.. Daarna starte hij zijn eigen adviesbureau en fuseerde hij later met Maarleveld Van Nieuwpoort & Partners onder de naam People & Company. Hij heeft ruim 22 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Hij bekleedde in die periode diverse rollen als manager (tot directieniveau), directie adviseur en changemanager. In die rollen was hij met succes verantwoordelijk voor diverse strategische verandertrajecten. Hij heeft gedegen kennis van en ervaring met strategieontwikkeling en executie, operational excellence, verandertrajecten en ontwikkeling van mensen en teams. Sven is sterk in het inrichten van organisaties die hun belofte aan de klant ook daadwerkelijk nakomen. Daarnaast is hij trainer/coach en als zodanig ook verbonden aan Van Ede & Partners.

Mentaal

Mijn ideale “state of mind” is verwondering. Open staan, je laten verrassen en verbazen over de wereld om je heen. Dat doe ik door het lezen van kranten, boeken en het volgen van trainingen. En belangrijker nog door te luisteren en aandacht te hebben voor de mensen om mij heen. Het uitstellen van mijn mening zodat ik echt begrijp wat iemand mij wil vertellen. Belangrijk om tot nieuwe inzichten te komen. Voor mezelf maar ook voor onze klanten. Inzichten die helpen om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waarvoor zij staan en de ambitie die zij willen realiseren. Luisteren is essentieel in het vak van consultant en heeft ook een belangrijke plek in onze trainingen en coachingsgesprekken.

Fysiek

Sporten is het leukste wat er is. En het is nog goed voor je ook. Het geeft energie, verbetert het vermogen tot nadenken, geeft een gevoel van welbehagen en is gezond. Ik kan me een week zonder sport niet voorstellen.

Ik doe dit zowel individueel (hardlopen) als in groepsverband (voetbal, squash en bootcamp). De reden waarom ik het zo leuk vind heeft te maken met het feit dat het mij enorm veel voldoening geeft als anderen en/of ik impact hebben. In sport is de invloed of het effect van een actie heel duidelijk waardoor de impact ook goed is vast te stellen. Het verband tussen gedrag en uiteindelijke resultaat is buiten de sport moeilijker vast te stellen maar daarom niet minder belangrijk. Door zowel doelmetingen als gedragsmetingen te verrichten zal de effectiviteit van bedrijven en van jou als persoon enorm toenemen. Sport is daarom een belangrijke bron van inspiratie voor mijn werk.

Sociaal Emotioneel

Ontwikkelen is een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf. Leren, creëren en verbeteren zijn belangrijke voorwaarden om je unieke eigenschappen te ontdekken en daarmee je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Weten wat je leuk vindt, wat je goed kan en waar je onderscheidend in kan zijn is essentieel om effectief te zijn als individu en als bedrijf. Als je het werk doet dat bij je past hoef je nooit meer te werken. Maar dat vereist wel dat je uit je comfortzone stapt, zelf gaat ondernemen en ondervinden, fouten maakt en proefondervindelijk vaststelt wat wel en niet werkt. Bedrijven die op deze wijze hun medewerkers in hun kracht zetten, zorgen voor loyale medewerkers en daarmee voor loyale klanten. Medewerkers staan daarom in onze visie op de eerste plaats.

Ziel

In het bedrijfsleven zijn we al gewend om de richting te bepalen. Missie en Visie zijn begrippen die iedereen wel kent en toepast. Steeds meer mensen doen dit ook voor hun eigen leven. Wat zijn mijn dromen? Wat wil ik bereiken? Wat is mijn missie? Wat drijft mij?

Er zijn verschillende manieren om tot inspiratie hiervoor te komen en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik doe dat door zo nu en dan letterlijk stil te staan. Ik noem dat lummelen. Even de tijd nemen om niks te doen. Te luisteren naar muziek of te kijken naar een mooi kunstwerk. Dat haalt mij uit het denken, ontroert en inspireert.

Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten?

Ik ben energiek, enthousiast en gedreven en sterk in het inrichten en managen van organisaties die hun belofte aan de klant ook daadwerkelijk nakomen. Weet mensen te motiveren en in beweging te krijgen. Creëer een mentaliteit van verantwoordelijk zijn en verantwoording willen afleggen. Krijg door mijn “hoe kan het wel” mentaliteit een goed inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt zaken voor elkaar. Heb daarbij door mijn creatieve, associatieve geest geen gebrek aan ideeën en invalshoeken van waaruit ik vraagstukken integraal bekijk en oplos. Begrijp hoe dingen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden waardoor complexe zaken teruggebracht worden tot
 de kern.

Adviseur, trainer en coach

Sven is een ervaren verandermanager en adviseur in het ontwikkelen van mensen, processen en organisaties. In de rollen van project-, programma-, verandermanager en consultant heeft Sven jarenlange ervaring in zowel het bedenken als ook zelf realiseren van verandering en was hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van processen en organisaties bij bedrijven die een maatschappelijke rol vervullen met veel wet & regelgeving, tegenstrijdige belangen en cultuurverschillen. Mede door zijn lijnmanagementervaring heeft hij ook veel ervaring in het acteren in politiekgevoelige omgevingen en weet hij wat ervoor nodig is om verandering te borgen in de organisatie. Naast zijn werk als consultant heeft hij ruime werkervaring in het trainen, coachen en begeleiden van teams en individuele medewerkers. Als trainer en coach is hij ook verbonden aan Van Ede & Partners.

Nieuwsbrief