Corine Vreugdenhil – Associate partner

Manager, beleidsadviseur of bestuurssecretaris in de gezondheidszorg

Studeerde Beleid en Management in de Gezondheidszorg (aan de Erasmus Universiteit) in Rotterdam. Ze heeft meer dan 25 jaar gewerkt in verschillende rollen in de gezondheidszorg. Zowel aan de kant van zorgverzekeraars (financiers) als aan de kant van zorgaanbieders (huisartsen/ziekenhuis). In de rol van manager, beleidsadviseur of bestuurssecretaris heeft ze ervaring en deskundigheid opgebouwd in deze vaak complexe, maar boeiende sector waar zowel sprake is van verregaande overheidsbemoeienis als (gepredikte) marktwerking. Een derde dimensie in haar carrière werd gevormd door meerjarige ervaring als gemeenteraadslid. De introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) maakte de lokale overheid verantwoordelijk voor zorg- en welzijnstaken die tot dusver buiten haar reikwijdte lagen.

Vernieuwend samenwerken in het Sociaal Domein

De decentralisatie van rijkstaken gaat gepaard met bezuinigingen en vraagt van lokale overheid en partners in het sociaal domein een andere manier van organiseren en samenwerken. Die samenwerking begint bij medewerkers in organisaties op de werkvloer en in de directie- of bestuurskamer.

“Het sociaal domein loopt als een rode draad door mijn werk- en bestuurlijke ervaring. Interesse in wat mensen beweegt en het leveren van een bijdrage aan de publieke zaak zijn daarbij belangrijke drijfveren.”

Vanuit mijn inhoudelijke kennis en ervaring van het veld wil ik graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de samenwerking tussen partners in het sociaal domein.

De wereld van Covey

Stephen Covey vroeg aandacht voor de paradigmashift: het veranderen van persoonlijke paradigma’s. Een paradigma, een begrip uit de wetenschappelijke wereld, is een samenstelsel van waarden, normen en gedragingen, zeg maar jouw referentiekader. Ieder van ons denkt dat we de wereld zien zoals die is, maar feitelijk zien we de wereld zoals we zelf zijn. Ons wereldbeeld bepaalt onze effectiviteit, stelde Covey. Want als je wereldbeeld of paradigma goed aansluit bij de wereld waar je in leeft, dan kun je zelf richting bepalen en doelen bereiken. Vertaald naar het sociaal domein; als de gemeente, de burgers/cliënten en de zorg- en welzijnsaanbieders blijven denken en handelen vanuit ‘de wereld van voor de decentralisaties’, zullen de gekozen oplossingen niet of gedeeltelijk succesvol zijn.

Het Instituut voor publieke waarden heeft het als volgt geformuleerd: Beleid en interventies die publieke waarde(n) als enige vertrekpunt nemen en publieke winst als enige mikpunt, leiden tot succesvolle oplossingen. Publieke oplossingen die drijven op concurrerende waarden en belangen, resulteren in onbegrijpelijk beleid en voeden perverse prikkels en fouten.

Andere rollen binnen Sociaal Domein

Corine is toezichthouder bij een welzijnsorganisatie, bestuurslid bij een hospice en bestuurder van een vermogensfonds. Tevens maakt ze deel uit van De Sociale Verbinders, een netwerkorganisatie voor vraagstukken in het sociaal domein.

Persoonlijk

Ik heb altijd dicht bij strand gewoond. Sinds vorig jaar heb ik het hardlopen weer opgepakt. Eén keer in de week trainen we in teamverband. Niets is heerlijker om ’s ochtends vroeg een ‘strandje om’ te rennen. Ik heb geen aanleg om duuratleet te worden, maar met regelmatig trainen kom je verder dan je denkt…

Bekijk Corine Vreugdenhil haar Linkedin profiel.

Nieuwsbrief