People Management – het vak van de toekomst

15-06-2018

Onlangs heeft Gallup een studie – The Real Future of Work – gepubliceerd over de eisen die worden gesteld aan managers en hun medewerkers in de nabije toekomst, die gedomineerd zal worden door digitale technologie. Uit deze studie blijkt dat slechts weinig medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje zich zorgen maken over het verlies van banen in de toekomst. Dit in de context dat toekomstvoorspellers, zoals de Israelische historicus Yuval Noah Harari, een groeiende klasse van werknemers voorzien, die overbodig worden als gevolg van digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Niet-repeterend werk

Om bij te blijven en zich te kunnen aanpassen aan de werkplaats van de toekomst moeten medewerkers meer aandacht geven aan niet-repeterende werkprocessen en vaardigheden, zoals: initiatief nemen, creatief problemen oplossen en effectief samenwerken. Op hun beurt zullen managers hun medewerkers meer autonomie en flexibiliteit moeten geven om productief en verantwoordelijk te kunnen voor hun prestaties. De rol van de manager zal transformeren naar een coach, die zijn medewerkers begeleidt in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling op basis van dialoog tussen coach en medewerker, in plaats van beoordeling van de medewerker door de manager.

Ontwikkeling, groei én ‘people management’ zijn noodzakelijke voorwaarden voor de toekomst

Belangrijk voor het creëren en onderhouden van medewerkersbetrokkenheid is dat medewerkers in hun beleving mogelijkheden hebben om zich verder te ontwikkelen en te groeien in het bedrijf waar zij werken. Medewerkers, en met name de jongere groep medewerkers – millennials – willen zich continue ontwikkelen. Millennials zien dit als een belangrijke voorwaarde om voor een bedrijf te (blijven) werken. Echter, slechts een minderheid van werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje ervaart dat er genoeg mogelijkheden voor ontwikkeling en groei wordt geboden door hun huidige werkgevers. Dit is een van de redenen voor het verloopcijfer van een bedrijf. Een kritiekpunt is dat managers onvoldoende aandacht en feedback geven aan hun medewerkers. De ‘people management’ skills zijn niet altijd even goed ontwikkeld bij de huidige generatie managers, die vaak heel goed zijn in hun vak en daardoor promotie hebben gemaakt tot manager, zonder dat zij de aanleg hebben of getraind zijn in ‘people management’, dat een apart vak is.

De manager wordt coach

Gallup voorziet dat managers zich meer moeten gaan richten op het coachen van hun medewerkers om hun individuele kwaliteiten maximaal te benutten en te ontwikkelen. Er is een shift gaande van ‘boss’ to ‘coach.’ Deze nieuwe rol vraagt om een ‘ongoing dialogue’ over prestaties, ontwikkeling en groei tussen de coach en zijn medewerkers. Dat vraagt om regelmatig persoonlijk contact tussen coach en medewerker. Op dit moment gebeurt dat niet frequent genoeg in vele bedrijven. Effectieve coaching van medewerkers vraagt om een persoonlijke connectie tussen coach en medewerker door effectieve ‘people skills’, gebaseerd op de individuele talenten – en minder op de zogenaamde beperkingen – verantwoordelijkheden en ontwikkelingsbehoeften van de medewerker. Door structureel aandacht te geven aan de individuele medewerker zal de coach zijn medewerker kunnen begeleiden naar een hoge mate van betrokkenheid bij hun werk, waardoor  goede prestaties worden geleverd voor het bedrijf en de medewerker zelf gelukkiger is met zijn werk.

It all  begins with people

Bedrijven die hun medewerkers op individuele wijze coachen door goed-ontwikkelde ‘people managers’ zijn de organisaties die in de toekomst zullen floreren en groeien… It all begins with people!

Den haag, 13 juni 2018                     Derick Maarleveld – People & Company – advies, training, coaching

GALLUP: The Real Future of work

http://news.gallup.com/file/reports/235457/Real%20Future%20of%20Work%20Issue%20One.pdf

Nieuwsbrief