Seminar Executive Coaching

14-04-2015

Erkende executive coaches Ien van der Pol ( boek: Coachen als professie)Marijke Lingsma (boek: Intervisiecoaching) en Yvonne Burger (boek Spiegel aan de top) verzorgden een inkijkje in de wereld van executive coaching. Met name Ien van der Pol presenteerde de K.A.R.M.A. Learning methode: K – Knowlegde; kennis, weten, begripsvorming, A – Action; het keren door actief te doen, R – Reflection; Reflecteren, nadenken over het geleerde, M – Meaning; de fase van betekenisgeving en A – Art; de kunst, de wijsheid meester zijn. Meer weten: www. coachenalsprofessie.nl

Nieuwsbrief