Strategie executie: 5 tips voor zelfstandigen (ZZP)

08-07-2020

Elke keer weer toont onderzoek aan hoe moeilijk het is voor bedrijven om hun strategie te realiseren. De uitkomst is dat 50 tot 90 procent van de bedrijven falen in het succesvol uitvoeren van hun strategie. Natuurlijk gaat het dan vaak over MKB bedrijven of grote Corporates en niet zo zeer over zelfstandigen. Veel zaken waar deze bedrijven tegenaan lopen gelden niet voor zelfstandigen. Toch zijn er overeenkomsten die zowel voor bedrijven als zelfstandigen gelden. In dit artikel benoemen we er vijf.

Weet ik wat kritiek is voor mijn succes?

Ondernemers stappen in de valkuil dat ze teveel willen doen. We kunnen simpelweg niet alles doen. Onderzoek toont aan dat als je drie doelen stelt de kans dat je ze allemaal haalt 100 procent is. Met 4 tot 10 doelen haal je er slechts 1 of 2 volledig en met meer dan 10 doelen geen enkel doel volledig. Voor zowel bedrijven als zelfstandigen is het verstandig je te focussen op het belangrijkste werk en je te beperken tot 3 doelen.

Meet ik wat ik doe of het effect van wat ik doe?

Vaak worden resultaten gedefinieerd in de vorm van een inspanning, bijvoorbeeld de inzet van middelen, zoals telefoons, computers en mensen. Of het resultaat van een inspanning, bijvoorbeeld het aantal klanten dat je hebt gebeld. Het voordeel is dat dit goed te meten is, alleen het nadeel is dat je niet weet of je dichter bij te doel gekomen bent. Zowel niet op de deadline als tussentijds.

Om effectief te zijn in de executie van je strategie is het belangrijk dat je de uitkomst meet. De uitkomst is het effect dat je bewerkstelligt door het resultaat. Bijvoorbeeld het sluiten van contracten als gevolg van het bellen van klanten. Het is moeilijker te meten maar hierdoor ben je wel in staat tussentijds te sturen op een gewenste uitkomst en creëer je een grotere zekerheid dat je succesvol je strategie realiseert.

Hoe vaak evalueer ik mijn doelen en resultaten?

Onderzoek toont aan dat bedrijven die hun doelen herijken op kwartaalbasis een 3.5 keer grotere kans hebben een high-performing bedrijf te zijn vergeleken met hun concurrenten, ongeacht de bedrijfstak. Het stellen van doelen en checken van resultaten op kwartaalbasis helpt bedrijven en zelfstandigen om snel te weten wat werkt, wat niet werkt en waar risico’s liggen. Hiermee creëer je een cultuur van snelle feedback en adaptief vermogen om sneller te ontwikkelen in de gewenste richting.

Stel ik mezelf uitdagende doelen?

De resultaten zijn beter als iedereen streeft naar een niveau van presteren dat net buiten zijn directe bereik ligt, ook als dit betekent dat het zo nu en dan niet lukt. Het voordeel van uitdagende doelen is dat je echt in beweging gaat komen om ze te realiseren. Niet uitdagende doelen zetten je niet aan tot het nemen van actie. En het stimuleert om na te denken over alternatieven omdat je er gewoon weg niet gaat komen als je op de gebaande paden blijft. Hoe meer alternatieven hoe beter het resultaat.

Maak ik onderscheid tussen strategie en executie of is de executie van de strategie mijn werk?

Veel ondernemers splitsen het maken van een strategie en het executeren van een strategie. Ook zelfstandigen. Het maken van een strategie is een plan en het werk om de strategie te realiseren komt bovenop het werk dat je al elke dag moet doen. Op die manier zal het realiseren van je strategie het sluitstuk van je dag zijn zodat het weinig prioriteit krijgt. Definieer drie zaken die je wilt veranderen of waar je succesvol in wilt zijn. Definieer daarbij de gewenste resultaten en acties om die resultaten te bereiken en maak dit onderdeel van je dagelijkse to-do lijst. Daarmee wordt het realiseren een hoofdzaak in plaats van een bijzaak.

Mocht je hier wil ik meer over weten klik dan hier.

Nieuwsbrief