Sven van der Wal – associate partner MVNP

14-12-2015

Wat wil ik bereiken?
Ik ben een zelfstandig adviseur en help bedrijven in de financiële dienstverlening, overheden en zorginstellingen met het formuleren van een heldere belofte aan de klant en het nakomen van deze belofte door strategieontwikkeling & executie, het ontwikkelen van mensen en mentaliteit en het inrichten en managen van operationeel excellente processen.
Welk ervaring heb ik?
Ik ben een ervaren manager (tot op directie niveau), adviseur en programmamanager met 21 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Ik heb gedegen kennis van en ervaring met strategieontwikkeling en executie, operational excellence, verandertrajecten en ontwikkeling van mensen. Ik heb daarnaast ervaring op het gebied van operationele processen bij banken en verzekeraars, ICT, financiën, projectportfoliomanagement en (product)marketing.
 
Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten?
Ik ben energiek, enthousiast en gedreven en sterk in het inrichten en managen van organisaties die hun belofte aan de klant ook daadwerkelijk nakomen. Weet mensen te motiveren en in beweging te krijgen. Creëert een mentaliteit van verantwoordelijk zijn en verantwoording willen afleggen. Krijgt door zijn “hoe kan het wel” mentaliteit en een goed inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt zaken voor elkaar. Heeft daarbij door zijn creatieve, associatieve geest geen gebrek aan ideeën en invalshoeken van waaruit hij vraagstukken integraal bekijkt en oplost. Begrijpt hoe dingen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden waardoor complexe zaken teruggebracht worden tot
de kern.

Nieuwsbrief