Effectief en efficient samenwerken in de huisartsenzorg

Situatie

 • In de samenwerkingsvormen die huisartsen met elkaar zoeken, neemt de HOED
  (huisartsen onder één dak) een steeds prominenter positie in.
  
  
 • Steeds meer huisartsen kiezen voor verregaande structurele samenwerking en 
  organisatievorming in de huisartsenzorg.
  
  
 • Een sterke huisartsenpraktijk zorgt voor goede patiëntenzorg.
  
  
 • Door deze samenwerking zijn wensen als parttime werken, specialisatie en 
  differentiatie, waarneming en vervanging goed te realiseren. En ook vindt 
  praktijkondersteuning gemakkelijker een plek als huisartsen samenwerken.
  
  
 • Deze samenwerking en organisatievorming, b.v. tussen huisartsen, praktijk/office 
  managers, praktijkondersteuners en assistentes blijkt in de praktijk een uitdaging.

Behoefte

 • Hoe zorg je als huisartsenpraktijk voor kwalitatief goede en efficiënte patiëntenzorg door 
  optimale samenwerking, een fijne werksfeer en een ondersteunende organisatievorm?
  
  
 • Zeker nu de werkdruk in huisartsenpraktijken steeds meer toeneemt. Huisartsen 
  hebben steeds meer moeite om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen.

Voorstel

 • People & Company heeft een aanpak ontwikkelt waarbij er een optimale samenwerking
  ontstaat tussen huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners en assistentes.
  
  
 • Dit doen we niet via een traditionele probleem oplossingsmethode maar via waarderend 
  onderzoek (Appreciative Inquiry).

Waarop is het ontwikkelen gericht?

 • Gemeenschappelijke doelstellingen en aanpak;
  
  
 • Heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
  
  
 • Goed ontwikkelde (sleutel)vaardigheden;
  
  
 • Leidingnemen in het eigen werk en leidinggeven aan medewerkers;
  
  
 • Werkende (in)formele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken;
  
  
 • Goede informele en formele communicatie en passende overlegstructuur;
  
  
 • Passende en ondersteunende organisatievorm en inrichting;
  
  
 • Erkenning, waardering en werkplezier.

De aanpak kent de volgende kenmerken:

 • Intakegesprekken met alle betrokkenen; 
  
  
 • Ontwikkelen van een passende mindset voor samenwerking met de juiste vaardigheden 
  en de juiste middelen; 
  
  
 • Het ontwikkelen van een passende en ondersteunende organisatievorm en inrichting; 
  
  
 • Het ontwikkelen van medewerkers door individuele sessies, sessies met subgroepen 
  (assistentes, praktijkondersteuners, managers en huisartsen) en sessies met alle 
  betrokkenen;
  
  
 • Reïnforcement sessies om een blijvende verandering te realiseren.

Referentie

Mocht u een referentie willen lezen over een traject dat we hebben gedaan bij een huisartsenpraktijk onder één dak, klik dan hier.

Voordelen

 

 • Werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie;
  
  
 • Werken vanuit best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen;
  
  
 • Kort cyclisch veranderen;
  
  
 • Participatie, eigenaarschap bij de medewerkers;
  
  
 • De hele organisatie doet mee;
  
  
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat wij voor uw huisartsenpraktijk zouden kunnen betekenen?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Plan een belafspraak voor uw huisartsenpraktijk
:
Nieuwsbrief