Voorkomen van burn-out bij Woningcorporaties

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen van uitval van uw personeel in 95% van de gevallen? Dat kan! Een bekende uitdrukking. En zeer van toepassing bij het voorkomen van burn-out bij uw medewerkers. Wat zou het voor uw organisatie betekenen als u uitval door stress en burn out in 95% van de gevallen vóór kunt zijn? De oorzaak bij burn-out moet is in de basis altijd ‘verlies van controle’. Dit komt aan de oppervlakte als de omstandigheden veranderen of er eisen worden gesteld die moeilijk zijn waar te maken.

Wat is een burn-out en wat zijn de oorzaken?

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Wat is een burn-out?

 • Een burn-out ‘opbouwen’, door opbouw van chronische stress, duurt vaak jaren – in elk geval meer dan 1 jaar!
 • Burn-out is een gevolg van langdurige mentale spanning (vier weken en meer). Die spanning noemen we stress.
 • Er is geen verschil tussen stress in de werk- of thuissituatie. Het effect is hetzelfde.
 • Iedere werknemer die zich per jaar drie keer of vaker ziek meldt, heeft een verhoogde kans op burn-out

(bron: TNO)

Wat zijn de aantallen en kosten?

 • In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.
 • Verzuimkosten: 1.800.000.000. Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1,8 miljard euro.
 • 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen.
 • 1 Miljoen nederlanders hebben last van burn-out klachten
 • 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress
 • Jonge werknemers van 25 tot 35 jaar hebben relatief vaak burn-out klachten, namelijk 17%. Dit zijn 240.000 jonge werknemers.

Woningcorporaties

Het risico op stress en burn-out is binnen woningcorporaties enorm toegenomen.

Zo zijn er de volgende oorzaken te vinden:

 • Met minder collega’s hetzelfde werk doen
 • Verandering in de huurderssamenstelling waardoor er spanningen ontstaan tussen bewoners als gevolg van discriminatie
 • De agressie van huurders is verhoogd
 • Minder leidinggevenden waardoor teams het zelf op moeten lossen.
 • De werkdruk neemt toe door kritische en agressieve bewoners, overlast (geluid, rotzooi, criminaliteit,…), tekort aan nieuwe sociale woningbouw, bij bestaande woningbouw achterstand ontstaat van onderhoud.

 

Ervaring leert dat bij woning corporaties verzuim als gevolg van stress gerelateerd klachten erg hoog is. Niet verwonderlijk als je de hierboven genoemde zaken ziet. Overigens deze ontwikkeling zien we ook terug bij andere type organisaties, zoals gemeentes, zorginstellingen en de bouw.

Behoefte en voorstel

Behoefte – willen we dit oplossen

Wat zou het voor uw organisatie betekenen als u uitval door stress en burn-out vóór kunt zijn? Wij helpen u graag met onze proactieve en preventieve aanpak.

 

Voorstel – Hoe kunt u dit voorkomen

People & Company biedt u een test die aangeeft of een medewerker op weg is naar een burn-out. Op basis van 20 thema’s wordt bepaald waar de medewerker in de gevarenzone zit. Dit zijn onder andere de volgende thema’s: aanpassingsvermogen, arbeidsrelaties, perfectionisme, omgaan met kritiek, zelfvertrouwen, stress en stressmanagement.

De preventieve aanpak o.b.v. een vragenlijst (VMC)

 • Het kantelen van een reactieve aanpak van stressklachten naar een proactieve en preventieve aanpak is belangrijk.
 • De cijfers spreken voor zich. Ruim 37% van de beroepsbevolking verzuimt regelmatig door stressklachten, overspanning en burn-out. Ook neemt de duur van het verzuim toe.
 • De meeste mensen zien hun uitval niet aankomen, maar zeggen achteraf wel dat er signalen waren.
 • Daarom werd ruim 4 jaar geleden het idee geboren om een methode te ontwikkelen gericht op preventie.
 • De aanpak o.b.v. een preventieve vragenlijst (VMC) voorkomt 96,2 % van langdurig psychisch verzuim veroorzaakt door stressklachten, overspanning en burn-out.

Hoe werkt de VMC?

 • De VMC meet op 20 items het verschil tussen een wetenschappelijk optimum per item en de score van de medewerker.
 • Er worden drie externe items in beeld gebracht, waaronder privé omstandigheden of de huidige functie als passend wordt ervaren en de arbeidsrelatie.
 • Dit kunnen belangrijke items zijn die kunnen leiden tot psychisch verzuim.
 • De andere items gaan over vaardigheden en psychologische factoren (empathisch vermogen, analyserend vermogen, zelfvertrouwen, weerbaarheid, stress management, controle behoefte, intuïtie, omgaan met kritiek, conflict hantering, sensitiviteit, perfectionisme, vermogen om nee te zeggen, principieel zijn, behulpzaamheid, stress ervaring).
 • De scores worden grafisch weergegeven in een stoplicht model.

Hoe verloopt het proces?

 • Aan de hand van een inlogcode wordt de VMC online ingevuld.
 • De VMC bestaat uit 100 makkelijke vragen en het invullen duurt circa 20 tot 30 minuten.
 • De coach ontvangt de uitslag van de test en maakt vervolgens een analyse.
 • Een half uur voor het coachingsgeprek ontvangt de medewerker de uitslag van de test.
 • In een daarop volgend intensief coachingsgeprek worden vervolgens met de medewerker de uitslagen van de test besproken.
 • Afhankelijk van dit gesprek wordt er besloten welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.
 • Deze vervolgstappen zijn heel divers en hangen af van de specifieke situatie.
 • Dit kan b.v. betrekking hebben op verdere coaching maar ook betrekking hebben op zaken in de (werk)omgeving die goed zijn om te bespreken met de leidinggevende.
 • Het maken van de VMC en het gesprek over de resultaten is altijd vertrouwelijk; geen details worden door ons met de werkgever/opdrachtgever gedeeld.
 • Indien meerdere personen de VMC hebben ingevuld en het relevant is voor het voorkomen van burn-out dan kan op anonieme basis deze informatie en mogelijke interventies worden gedeeld met de organisatie. Hierover worden vooraf met de organisatie en de deelnemers heldere afspraken over gemaakt.

Wat levert het op?

 • Anders kijken naar uitdagende situaties.
 • Meer controle over het (werkende) leven.
 • Ontwikkeling van vaardigheden.
 • Beschikken en kunnen toepassen van handvatten.
 • Het verlagen van het ziekteverzuim.
 • Het verhogen van werkplezier.
 • Lagere kosten.

Interesse?

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat de VMC voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen?

Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Plan een belafspraak voor VMC Woningcorporaties
:
Nieuwsbrief