Van Ede & Partners verwerft OVAL certificering

09-12-2014

Over OVAL
OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.
OVAL bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij leveren een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, kwaliteit van werk en leven en daarmee van productiviteit van mensen. De leden van OVAL zijn grote en kleine bedrijven, breed georiënteerd of specialistisch en gericht op mens en organisatie. Ze werken voor werkgevers, verzekeraars, werknemers, UWV, gemeenten en individuele werkzoekenden.
Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat.
Visie
Voor een sterke economie zijn vitale organisaties én vitale mensen nodig. Mensen die over de juiste vaardigheden, competenties én gezondheid beschikken om ook op de arbeidsmarkt van morgen een duurzame bijdrage te kunnen leveren. Loopbaan, vitaliteit en inzetbaarheid zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, maar ook van ieder individu. Hoe blijven werkenden zo lang mogelijk productief, gemotiveerd en gezond betrokken bij het arbeidsproces? Hoe komen werkzoekenden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt soepel aan de slag? Het realiseren van duurzame inzetbaarheid komt op alle niveaus ten goede aan de samenleving. In de huidige hectische en economisch gespannen tijden vraagt dit van alle partijen op de arbeidsmarkt een grote inzet.
Werk en gezondheid dragen bij aan een zinvol en gelukkig bestaan. De huidige arbeidsmarkt is vol dynamiek. Kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties dreigen of zijn al manifest. Tekorten in bepaalde sectoren en beroepen, overschotten in andere. Hoog opgeleiden die niet passen bij de expertise die op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Een toename van het tekort aan MBO-opgeleide (technische) mensen. Een grote groep laagopgeleide mensen die geen aansluiting heeft op de gevraagde expertise. Voeg daarbij vergrijzing en ontgroening, langer doorwerken, verhoging van de AOW-leeftijd. Dit alles biedt kansen maar wordt soms ook als bedreiging ervaren, door werkgevers, werkenden en werkzoekenden, door overheid en organisaties van werkgevers en werknemers, en andere stakeholders.
www.OVAL.nl
 
Over CIIO
CIIO zet bevlogen beoordelaars in, die veel ervaring hebben met organisaties die cliënten begeleiden en coachen bij arbeidsvraagstukken. De eerste stap in de beoordeling is een zelfevaluatie, op basis daarvan maakt de beoordelaar afspraken met het OVAL lid. Tijdens het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Aan het eind van het onderzoek koppelt de beoordelaar zijn of haar bevindingen direct mondeling terug, onderbouwt deze en beantwoordt eventuele vragen. Binnen twee weken ontvangt u een beknopt verslag.
OVAL Kwaliteitseisen
OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties.
De OVAL kwaliteitseisen bevatten drie aandachtsgebieden:

  1. Medewerkers: OVAL-leden zorgen dat de medewerkers toegerust zijn en blijven voor hun taak
  2. Processen: OVAL-leden bieden toegevoegde waarde en communiceren helder over de werkzaamheden richting opdrachtgever en kandidaat
  3. Tevredenheid: Ieder lid meet klanttevredenheid en evalueert de resultaten

Samen met CIIO directeur Boudewijn van Melle heeft Derick Maarleveld, Van Ede consulent, het OVAL certificeringsproject voor van Ede & Partners verzorgd.
www.CIIO.nl
 
Over Van Ede & Partners
 
Van Ede & Partners is een bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. Wij begeleiden jaarlijks duizend cliënten, met als doel: een betere inzet van hun talenten en capaciteiten in werk. Onze begeleiding leidt tot meer werkplezier, meer eigen regie en/of een bewustere inzet van vaardigheden en ervaring. Als enige loopbaanbegeleider in Nederland geven wij een garantie af op het vinden van een passende ‘bestemming’.
Onze programma’s richten zich niet alleen op de werksituatie, maar bieden ook ruimte voor bewustzijn en inzicht in andere levensgebieden. Dit komt doordat we Biografisch Werken. Die werkwijze baseert zich op ontwikkelingen vanuit de persoon van de cliënt. Op die manier werken we op maat aan een duurzaam resultaat. Onze filosofie is ook voelbaar in de panden waar we werken.
Van Ede & Partners is in Nederland de grondlegger van outplacement en een autoriteit op het gebied van outplacement en loopbaanbegeleiding. Onze visie en werkwijze blijken ook effectief om vitaliteit in het werk te herwinnen of na een burn-out. En bij de emotionele verwerking van ontslag en het verwerken van negatieve ervaringen rondom werk. We hebben meer dan dertig jaar ervaring in loopbaanbegeleiding en outplacement. Die ervaring zetten we in vanuit elf vestigingen verspreid door het land.
Van Ede & Partners koestert de waarden authenticiteit, diepgang en zingeving
www.vanede.nl
 
 
 
 

Nieuwsbrief