Welkom bij Maarleveld & Partners

25-07-2013

Het management van vele organisaties heeft de neiging haar aandacht te richten op het realiseren van korte termijn resultaten. Omzet en winst is de eerste verantwoordelijkheid, waarnaar alle aandacht uitgaat. Dat is logisch, want zonder een gezonde winst- & verliesrekening kan een organisatie op langere termijn niet overleven.  De dagelijkse strijd om klanten en omzet bepaalt dus vaak de agenda. Natuurlijk wordt er wel nagedacht over doelstellingen en strategie voor de toekomst, maar vaak blijft er niet veel tijd over voor het ontwikkelen van de organisatie en de mensen, die de gekozen strategie moeten gaan uitvoeren.
 
De aandacht voor de ontwikkeling van het personeel in de organisatie is van levensbelang, zeker in de huidige tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Juist de kwaliteit van de mensen in een bedrijf, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die zij krijgen, en hun verbinding met missie en kernwaarden zijn bepalend voor het succes op langere termijn.
 
Door het ‘verouderen’ van de kwaliteit van het personeel kan de organisatie op een gegeven moment niet meer goed functioneren. Sluipenderwijs ontstaat een situatie waarin de organisatie niet meer up-to-date en daardoor ongezond is geworden, met alle gevolgen van dien. Met name in het midden en klein bedrijf komt deze situatie regelmatig voor. Dat is ook wel begrijpelijk want MKB organisaties hebben vaak niet de faciliteiten van allerlei stafafdelingen, die ervoor zorgen dat de organisatie up-to-date blijft.
 
De missie van Maarleveld & Partners is: ‘’Organisaties helpen gezond te blijven in het belang van een mooie toekomst, vooral ook voor hun mensen.” Op basis van dertig jaar ervaring in het (inter)nationale bedrijfsleven heeft initiatiefnemer Derick Maarleveld de visie ontwikkeld dat de effectiviteit van een organisatie wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen in die organisatie en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken:
 
All organizations are perfectly designed to get the results they get …..it all begins with people”.
 
> Ga naar Over Ons in de navigatiebalk en maak verder kennis met Maarleveld & Partners; wie we zijn, wat we willen en  wat we kunnen.

Nieuwsbrief