Zelfbeheersing voor beginners

27-05-2018

Wat is er voor nodig om haar kind te laten opgroeien in een maatschappij waarin #MeToo klinkt als iets uit een ver verleden? Dat vraagt Stine Jensen zich af in dit artikel in NRC.

Een van de oplossingen is datwe een machtsconcept nodig hebben waarin voortdurend geoefend wordt op waarden als integriteit, empathie en sociale intelligentie – zodat gecorrigeerd wordt op de corrumperende werking van macht.

En dat is best lastig. Hoe wij omgaan met eten, seks, geld en macht, dat heeft met je lijf te maken, met je geest en de connectie daartussen. Ben je slaaf van je impulsen, ben je je bewust van je eigen gewoonten en ingesleten gedragspatronen als het gaat om macht? Jezelf leren beheersen of iets veranderen, of het nu gaat om eten, seks, geld, macht – dat vergt nogal wat oefening. Hoe word je je bewust van je behoeften, en hoe geef je je lijf de ruimte? Hiervoor heeft ze vier tips:

  1. Leer kinderen vroeg gedachten uit te wisselen over delen, empathie en omgangsvormen – in lijf, hart en hoofd zou ik zeggen.
  2. Tegen volwassen vrouwen zou ik willen zeggen: stap uit je dienende rol zonder het kind met het badwater weg te gooien.
  3. In het kader van #MeToo, wees dan pro-actief over het alternatief. Wees de verandering die je graag in de wereld zou zien.
  4. Neem de Proust Questionnaire (een vragenlijst die je ware aard onthult), pak ‘m beet, iedere zeven jaar af, onderzoek wat er is veranderd in je antwoorden – en waarom.
Nieuwsbrief